Jan Štráfelda - Průvodce internetovými projekty
celá ČR (přes video)  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz

Audit webu

Audit webu neboli web assessment poskytuje detailní pohled na aktuální stav běžícího webu. Výstupem rozboru webu jsou konkrétní doporučení ke zlepšení stavu stránek a určení priorit oprav nalezených chyb. Někdy lidé audit poptávají také jako poslední kontrolu před spuštěním nového webu, ale to moc nedoporučuji – už většinou bývá pozdě něco zachraňovat.

Kdy potřebujete audit webu

Existují čtyři typické případy, kdy vám může být audit webu užitečný:

Audit webu (ilustrace)

 • dostanete na starosti firemní web a potřebujete znát jeho přesný stav
 • web nefunguje zrovna ideálně a vy chcete vědět, v čem spočívají slabá místa vašich stránek
 • váháte, jak moc je web zastaralý – a zda se ho ještě snažit vylepšovat, či zda to raději vyřešit redesignem
 • analýza konkurence – potřebujete vědět, jak si stojí

Audit webu je tedy základní kontrolou všech aspektů, jež by měly splňovat moderní obchodně úspěšné stránky. V jednotlivých segmentech pak samozřejmě rád poskytnu hlubší analýzy, ať už jde o SEO analýzu či třeba heuristickou analýzu použitelnosti.

„80 % všech auditů webu vede k identifikaci kritických chyb, jež mnohdy zbytečně narušují funkci tohoto důležitého obchodního kanálu.“

— Mé zkušenosti z praxe

Rozsah auditu webu

V rámci jediné analýzy toho dostanete opravdu hodně Emotikon: mrknutí, však chápeš Níže představuji některá témata, na něž se při auditech webu obvykle soustředím. Konkrétní obsah auditu ale pochopitelně záleží na vašem zadání, typu webu, jeho cílech a dalším kontextu.

Značka a brand building

Doména a nastavení serveru

Základní marketingový rozbor

 • marketingový pohled na celý web
 • celková důvěryhodnost webu
 • schopnost webu plnit své poslání
 • napojení webu na další marketingové kanály (sociální sítě, mailing apod.)
 • webová analytika a fungující měření důležitých akcí na webu

Informační architektura

 • struktura webu a rozmístění informací na webu (hierarchie informací)
 • správný a srozumitelný labeling uzlů struktury (pojmenování stránek)
 • funkčnost navigace, použité typy, konzistence a celková použitelnost všech navigačních prvků
 • layout hlavních typů stránek na mobilních zařízeních a na desktopech
 • podoba úvodní stránky a dalších rozcestníkových stránek
 • navigační cesty na webu

Design (vzhled) webu

 • grafika webu a její hlavní chyby
 • zapamatovatelnost, odlišitelnost webu a celková originalita grafiky
 • vizuální priorita hlavních prvků stránky
 • vertikální a horizontální mřížka webu
 • použité barevné schéma
 • rozumná práce s fontytypografie na webu
 • kontrast písma, délka a proklad řádků
 • styl ikonek a jejich vhodné používání, kvalita a formáty obrázků, SVG grafika
 • výběr fotografií, ilustrace a doplňková grafika na webu

Přístupnost, použitelnost a UX

Texty (web copywriting) a další obsah

 • celková kvalita textů po stránce obsahu
 • správné členění a formátování textu
 • microcopy na webu
 • aktuálnost informací
 • využití dalších formátů obsahu (kromě textu)
 • content gap analýza (na vyžádání)

Obchodní účinnost webu

Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Rychlost webu

Základy bezpečnosti webu

 • zasílání hesla e-mailem, limity počtů pokusů o přihlášení, logování akcí uživatele apod.
Přečtěte si případovou studii, jak jsem pomocí uživatelského výzkumu zlepšil Portál ÚAP, který Praze slouží k územnímu plánování a rozvoji města.

Jak audit webu probíhá

 1. Úvodní seznámení s projektem

  Sejdeme se online na 60–90 min., např. přes Google Meet, a probereme byznysové a marketingové pozadí projektu. Tj. jaké jsou cíle projektu, co nabízíte a čím se to liší od podobných produktů či služeb konkurence, na čem stavíte značku, jaká je vaše pozice na trhu a jak se vůbec daný trh chová, na jaké skupiny cílíte, co je motivuje, co na produktech/službách nejvíce oceňují atd.

  Pošlu vám k tomu předem dotazník, podle kterého si můžete s předstihem promyslet odpovědi a podle kterého to při schůzce společně projdeme.

 2. Analýza webu

  Projdu si důkladně celý veb podle rozsáhlých checklistů, které k tomu mám zpracované, a důkladně ho properu podle kritérií popsaných výše.

  Další informace zjistím také z měřícího systému Google Analytics a z nástroje Google Search Console. Samozřejmě vám předtím pošlu návod, jak mi vytvořit přístupy. A pokud některý z těchto nástrojů nevyužíváte, po dohodě vám je pomohu nastavit (jsou zdarma a je to základ online marketingu).

 3. Zpracování výstupu

  Podle zjištění nalezených během analýzy vytvořím srozumitelný PDF dokument s identifikací jednotlivých problémů, jejich důkladným vysvětlením a s doporučením, co s nimi dál. Jasně z něj pochopíte postup řešení a také priority jednotlivých kroků.

  Osvědčilo se mi výstup auditu webu zpracovat jako PDFko, protože ho pak snadno přepošlete dalším lidem ve firmě, dodavateli webu, managementu apod.

 4. Závěrečná konzultace

  Druhá schůzka přes Google Meet. Dovysvětlím případné nejasnosti a odpovím na všechny další dotazy, které vás mohou po prostudování dokumentu napadat. Obvykle se také bavíme o příčinách stávajícího stavu, možnostech redakčního systému, vztazích s dodavatelem a o dalších krocích optimalizace webu.

Kolik stojí audit webu

U všech konzultací si vystačím s jednoduchým ceníkem:

 • 2 200 Kč/hod., pokud na výstup ukrutně spěcháte (ASAP audit)
 • 1 500 Kč/hod. za běžné konzultace v obvyklých termínech

Audit malého a středně velkého webu běžné složitosti ve výše popsaném rozsahu mi obvykle zabere 16 hodin. Audit tedy vychází na 24 000 Kč, pokud ho nepotřebujete hned zítra.

Není problém cokoliv v auditu webu pojmout jinak:

 • Umím přizpůsobit cenu tím, že některou z oblastí vynecháme.
 • Mohu se naopak na něco zaměřit více do hloubky.
 • Můžeme se také v obou případech sejít osobně, třeba u vás v kanceláři.
 • Mohu výstupy zpracovat kromě PDF souboru také formou slidů a odprezentovat je osobně více lidem ve firmě, třeba širšímu vedení.
 • Rád se také po předání výstupu sejdu s vašimi vývojáři a své výhrady si s nimi osobně/na online schůzce vysvětlím.
 • Umím i komplexní audity rozsáhlých firemních webů, obsahově zaměřených webů a B2B/B2C e-shopů s návazností na další marketingové aktivity. Pochopitelně už mi ale zaberou více času.

Máte-li podobnou potřebu, napište mi to do poptávky a já vám rád sdělím předpokládaný odhad hodin. Bez vašeho souhlasu nebude cena překročena.

Zaujal jsem vás?

Skvělé! Schůzku si však raději domluvte hned. Volné kapacity se mi obvykle rychle naplní:

Chci se sejít se Štráfeldou