Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Audit webu

Audit webu neboli web assessment poskytuje detailní pohled na aktuální stav běžícího webu. Výstupem rozboru webu jsou konkrétní doporučení ke zlepšení stavu stránek a určení priorit oprav nalezených chyb. Někdy lidé audit poptávají také jako poslední kontrolu před spuštěním nového webu, ale to moc nedoporučuji – už většinou bývá pozdě něco zachraňovat.

Kdy potřebujete audit webu

Existují čtyři typické případy, kdy vám může být audit webu užitečný:

Audit webu (ilustrace)

Audit webu je tedy základní kontrolou všech aspektů, jež by měly splňovat moderní obchodně úspěšné stránky. V jednotlivých segmentech pak samozřejmě rád poskytnu hlubší analýzy, ať už jde o SEO analýzu či třeba heuristickou analýzu použitelnosti.

80 % všech auditů webu vede k identifikaci kritických chyb, jež mnohdy zbytečně narušují funkci tohoto důležitého obchodního kanálu.

Mé zkušenosti z praxe

Rozsah auditu webu

V rámci jediné analýzy toho dostanete opravdu hodně Emotikon: mrknutí, však chápeš Níže představuji některá témata, na něž se při auditech webu obvykle soustředím. Konkrétní obsah auditu ale pochopitelně záleží na vašem zadání, typu webu, jeho cílech a dalším kontextu.

Značka a brand building

Doména a nastavení serveru

Základní marketingový rozbor

Informační architektura

Design (vzhled) webu

Přístupnost, použitelnost a UX

Texty (web copywriting) a další obsah

Obchodní účinnost webu

Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Rychlost webu

Základy bezpečnosti webu

Jak audit webu probíhá

 1. Úvodní seznámení s projektem

  Sejdeme se online na 60–90 min., např. přes Google Meet, a probereme byznysové a marketingové pozadí projektu. Tj. jaké jsou cíle projektu, co nabízíte a čím se to liší od podobných produktů či služeb konkurence, na čem stavíte značku, jaká je vaše pozice na trhu a jak se vůbec daný trh chová, na jaké skupiny cílíte, co je motivuje, co na produktech/službách nejvíce oceňují atd.

  Pošlu vám k tomu předem dotazník, podle kterého si můžete s předstihem promyslet odpovědi a podle kterého to při schůzce společně projdeme.

 2. Analýza webu

  Projdu si důkladně celý veb podle rozsáhlých checklistů, které k tomu mám zpracované, a důkladně ho properu podle kritérií popsaných výše.

  Další informace zjistím také z měřícího systému Google Analytics a z nástroje Google Search Console. Samozřejmě vám předtím pošlu návod, jak mi vytvořit přístupy. A pokud některý z těchto nástrojů nevyužíváte, po dohodě vám je pomohu nastavit (jsou zdarma a je to základ online marketingu).

 3. Zpracování výstupu

  Podle zjištění nalezených během analýzy vytvořím srozumitelný PDF dokument s identifikací jednotlivých problémů, jejich důkladným vysvětlením a s doporučením, co s nimi dál. Jasně z něj pochopíte postup řešení a také priority jednotlivých kroků.

  Osvědčilo se mi výstup auditu webu zpracovat jako PDFko, protože ho pak snadno přepošlete dalším lidem ve firmě, dodavateli webu, managementu apod.

 4. Závěrečná konzultace

  Druhá schůzka přes Google Meet. Dovysvětlím případné nejasnosti a odpovím na všechny další dotazy, které vás mohou po prostudování dokumentu napadat. Obvykle se také bavíme o příčinách stávajícího stavu, možnostech redakčního systému, vztazích s dodavatelem a o dalších krocích optimalizace webu.

Kolik stojí audit webu

U všech konzultací si vystačím s jednoduchým ceníkem:

 • 2 200 Kč/hod., pokud na výstup ukrutně spěcháte (ASAP audit)
 • 1 500 Kč/hod. za běžné konzultace v obvyklých termínech

Audit malého a středně velkého webu běžné složitosti ve výše popsaném rozsahu mi obvykle zabere 16 hodin. Audit tedy vychází na 24 000 Kč, pokud ho nepotřebujete hned zítra.

Není problém cokoliv v auditu webu pojmout jinak:

Máte-li podobnou potřebu, napište mi to do poptávky a já vám rád sdělím předpokládaný odhad hodin. Bez vašeho souhlasu nebude cena překročena.

Zaujal jsem vás?

Skvělé! Schůzku si však raději domluvte hned. Mám již téměř plné kapacity a to bohužel omezuje prostor na nové klienty:

Chci se sejít se Štráfeldou