Jan Štráfelda - Průvodce internetovými projekty
celá ČR (přes video)  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz

SEO analýza

SEO analýza webu či e-shopu, někdy také SEO audit, je ideální způsob, jak zjistit, kde má váš web mezery z pohledu optimalizace pro vyhledávače. Získáte tak jasný návod, jak zlepšit pozice svého webu ve vyhledávačích na relevantní klíčová slova a jak si tím zajistit stálou organickou návštěvnost (= návštěvnost z přirozeného vyhledávání).

Jak se ve vyhledávačích stát jedničkou

SEO stojí na rozhraní mnoha oborů. Aby se web dobře umisťoval ve výsledcích vyhledávání, musí splnit celou řadu podmínek:

 • musí být přístupný pro crawlery vyhledávačů + musí být indexovatelný
 • musí mít obsah, který lidé ve vyhledávačích hledají
 • tento obsah musí být správně naformátovaný, rozmístěný po webu a provázaný s dalšími souvisejícími tématy
 • samotný web musí splnit spoustu technických požadavků, například ohledně provozu na zabezpečeném protokolu HTTPS, rychlosti načítání apod.
 • na web musí vést kvalitní odkazy z jiných webů, tzv. zpětné odkazy

Co obsahuje SEO analýza webu

Z toho tedy vyplývá následující postup SEO analýzy:

 1. Analýza stávajícího stavu

  Jako první se vždy dívám, jak si web stojí ve vyhledávačích, jak z hlediska SEO funguje, zkoumám jeho slabá i silná místa a také jeho technický stav. Obvykle tak najdu spoustu problémů, jejichž oprava představuje low-hanging fruit, s malým úsilím tak získáte obrovský efekt. Také mě zajímá, jak si ve vyhledávání stojí vaši konkurenti. Tyto cenné informace mi poskytují specializované SEO nástroje.

 2. Analýza klíčových slov

  V dalším kroku SEO analýzy, tzv. analýzy klíčových slov, se snažím najít všechny klíčové fráze, které jsou relevantní pro váš obor a přitom dostatečně hledané. K nim pak zjišťuji spoustu dalších informací, které nám později pomohou pochopit, jak s nimi na webu pracovat, jak je klasterizovat do jednotlivých témat a také jak si určit priority pokrytí.

 3. Analýza on-page faktorů

  Poté se snažím vymyslet, jak vybraná klíčová slova na webu pokrýt texty. Přemýšlím nad vhodnou strukturou webu z hlediska SEO, dívám se na obsah a rozsah jednotlivých vstupních stránek atd. Pokud už máte na webu více obsahu, může dávat smysl i content gap analýza pro identifikaci obsahu, který na webu nejvíc chybí proti webům konkurentů. A zjištění míst kanibalizace klíčových slov.

  on-page faktorům patří také záležitosti, jako jsou správná sémantika a struktura HTML kódu, podoba hlavního nadpisu, titulkuURL stránky, optimalizace obrázků atd.

 4. SEO copywriting

  Obvykle nepíšu texty sám, to by se vám asi nevyplatilo. Ale vysvětlím vám, co SEO copywriting obnáší a jak dlouhodobě vytvářet obsah tak, abyste získali maximální možnou návštěnost z vyhledávačů. Případně mohu stručně zaškolit přímo vaše copywritery, pomoci jim nastavit správně procesy a zkontrolovat jejich výstupy.

 5. Technické SEO

  Technické SEO je pro většinu SEO specialistů nejhůře uchopitelné, protože jim chybí vývojářské zázemí, jsou to především marketéři a technologiím rozumí jen omezeně. Já však začínal jako vývojář, mám tak velkou výhodu. Přesměrování, chybové stránky, kanonizace, duplicita obsahu, sitemapy, jazykové mutace – to všechno je můj denní chleba a na výsledcích SEO analýzy to bez pochyby poznáte.

 6. Analýza off-page faktorů

  Off-page faktory si zjednodušeně můžete představit jako sumu všech odkazů, které na stránku směřují z jiných stránek. Ty z pohledu vyhledávače fungují jako reference – čím více a čím kvalitnějších odkazů, tím lepší výsledky. V rámci SEO analýzy tedy řeším interní prolinování (mezi stránkami našeho webu) a především celkový odkazový profil daného webu ve srovnání s konkurencí. Též vám poradím, jak dělat správně linkbuilding a odkud vaši konkurenti odkazy získávají.

Při tvorbě SEO analýzy se neobjedu bez mnoha nástrojů, zejména ne bez Ahrefs
Při tvorbě SEO analýzy používám spoustu nástrojů. Nejvíce však Ahrefs, který je sice placený a velice drahý, ale poskytuje nenahraditelné informace – např. o klíčových slovech, zpětných odkazech i o chování uživatelů ve vyhledávači. A to pro zkoumaný web i pro weby jeho konkurentů.

Proč nestačí SEO analýza online

Jak vidíte, chceme-li opravdu zlepšit pozice ve vyhledávačích a významně posílit organickou návštěvnost, je nutné zvážit a prověřit celou řadu parametrů projektu, z nichž mnohé mají úzkou vazbu na byznysový kontext a cíle projektu, na chování cílových skupin, na aktuální SEO aktivity konkurence apod.

Právě proto nikdy nefungují nejrůznější automatizované online SEO analýzy, SEO checkery či automatické pluginy pro SEO audity, se kterými se můžete setkat na internetu. I když jsou výstupy těchto nástrojů často dostupné zdarma, obvykle zobrazují nesmyslná doporučení a zadavatele tak pouze matou. Optimalizace pro vyhledávače je zkrátka příliš složitá disciplína na to, aby se dala vyřešit bez živého SEO konzultanta, který dobře porozumí tomu, co potřebujete vy i vaši uživatelé.

Proto vždy SEO analýzu začínám online schůzkou či delším telefonátem, při kterých se vás podrobně vyptám na vaši situaci, obchodní cíle, očekávání od spolupráce a dosud provedená opatření. A samozřejmě také na zdroje, které máte k dispozici k provedení výsledných doporučení (kdo web upraví, kdo napíše texty…).

Nevycházím přitom jen z vašich představ, vyžádám si od vás také přístupy do Google AnalyticsGoogle Search Console, které mi umožní získat další důležité informace o stavu projektu. Případně i některé zkušenosti z PPC reklamy, pokud si ji platíte. To vše jsou cenná data, která už máte zřejmě dávno nasbíraná a my je nyní můžeme při SEO analýze snadno vytěžit.

Výstupy SEO analýzy

Po dokončení analýzy ode mne dostanete tři výstupy:

 • Rozsáhlý PDF dokument popisující zjištěný stav, konkrétní doporučení pro jeho zlepšení a také srozumitelný návod, jak s tím vším dále pracovat. Včetně seznamu objevených problémů seřazených podle priorit nápravy.
 • Excelovou tabulku s klíčovými slovy, jejich hledanostmi, konkurenčností, kategoriemi a dalšími parametry, včetně filtrů vytvořených pro snazší používání tabulky.
 • Online konzultaci, na které si po vašem prostudování obou předchozích souborů vysvětlíme případné nejasnosti.

Pozor! Nečekejte žádnou abstraktní teorii či obecná a neurčitá zjištění. Za svůj život konzultanta už jsem viděl hromady analýz a auditů všeho druhu. A vím tedy dobře, že mají-li být výstupy SEO analýzy uvedeny do praxe a přinést zadavateli užitek, musí se analýza soustředit na jasné a zcela konkrétní kroky, které je pak možné snadno přidělit konkrétním lidem, zkontrolovat jejich splnění a změnu tak skutečně zrealizovat.

Proto je také součástí SEO analýzy ona závěrečná online konzultace – chci se ujistit, že všemu rozumíte. Že víte, co s tím máte dělat a jaký je další postup, komu máte co zadat a které úkoly z analýzy vyplývají pro vás. Takováto finální konzultace nebývá u konkurence běžná, ale mám vyzkoušené, že se rozhodně vyplatí.

Kolik stojí SEO analýza

U všech konzultací, analýz a auditů si vystačím s jednoduchým ceníkem:

 • 2 200 Kč/hod., pokud na výstup ukrutně spěcháte (ASAP analýza)
 • 1 500 Kč/hod. za běžné konzultace v obvyklých termínech

Například SEO analýza středně velkého webu obvykle vychází v rozmezí 20 000–40 000 Kč, pokud ji nepotřebujete hned zítra. Konkrétní cena závisí na tom, co vše má z výše uvedených činností obsahovat a jak je samotný projekt složitý.

Není také problém cokoliv v SEO analýze pojmout jinak, například se zaměřit pouze na on-page faktory, nebo jen na obsahovou stránku webu. Máte-li podobnou potřebu, napište mi to do poptávky a já vám rád sdělím předpokládaný odhad hodin. Bez vašeho souhlasu nebude cena překročena.

Tři důvody, proč SEO analýzu od Štráfeldy

O SEO pravidelně píšu. Jen na tomto webu o něm mám více než 100 článků. Snadno si tak můžete ověřit, jak o něm přemýšlím.

SEO analýzou to skončit nemusí. Mohu dohlédnout na vývojáře, zda doporučení správně implementovali. Nebo vás proškolit v tom, jak o SEO přemýšlet z pohledu zadavatele. Či vás naučit, jak psát lepší SEO texty. A úplně nejčastěji si mě firmy najímají na pomoc při redesignu webu. Většina dosavadních klientů si chválí právě fakt, že dodáním analýzy naše spolupráce neskončila.

Neživí mě jen SEO. Mám obrovské přesahy i do dalších souvisejících oborů (zejména UX, obsahového marketingu, webové analytikydigitálních strategií). O projektu proto přemýšlím v širším a mnohem bohatším kontextu.

Zaujal jsem vás?

Skvělé! Schůzku si však raději domluvte hned. Volné kapacity se mi obvykle rychle naplní:

Chci se sejít se Štráfeldou