Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Titulek stránky

Titulek stránky je unikátní element umístěný v hlavičce HTML dokumentu, který popisuje, o čem stránka je. Titulek se nezobrazuje na samotné stránce, ale je vidět například na záložce v prohlížeči, popisku okna prohlížeče na hlavním panelu operačního systému apod. Proto se titulek někdy počítá mezi tzv. meta tagy.

Titulek je významným on-page SEO faktorem, podle kterého vyhledávače určují umístění stránky ve výsledcích vyhledávání. Vypisuje se také u odkazů v sociálních sítích, často společně s obsahem meta tagu description, čímž významně ovlivňuje míru prokliku z těchto zdrojů.

Jak vypadá titulek stránky

V HTML kódu stránky byste viděli párovou značku <title> a její uzavírací značku </title>. A vše, co je mezi nimi, je obsahem titulku:

<title>Co je titulek stránky | Štráfelda.cz</title>

Obsah titulku stránky

Titulek stránky se obvykle skládá ze dvou částí:

Jako oddělovač se obvykle používá svislítko | či pomlčka –, řidčeji také znak •.

Lepší je popis stránky umístit na začátek titulku a identifikátor webu na konec. Takový titulek bude o něco lépe fungovat ve vyhledávačích a také je použitelnější v prohlížeči, neboť při větším množství záložek prohlížeč zobrazuje pouze začátek titulku, společně s obrázkem favicon. A pokud by měl uživatel otevřeno více stránek z našeho webu vedle sebe, nedokázal by je podle titulku začínajícího názvem webu vůbec rozlišit.

Titulek stránky v záložkách prohlížeče Chrome

Zkrácené titulky stránek v záložkách prohlížeče Chrome

Výjimku z předchozího pravidla bude mít nejspíš úvodní stránka, kde bývá značka důležitější a dáváme ji tedy na začátek titulku:

<title>Jan Štráfelda: průvodce online projektem</title>

Jak na ideální titulek z pohledu SEO

Titulek stránky by měl splňovat tyto parametry:

Emoji v titulcích

Vyhledávače umí v titulcích zobrazovat emoji a emotikony, protože některé jsou běžnou součástí znakové sady. Jejich vykreslení přitom může přinést danému odkazu větší pozornost a zvýšit tím míru prokliku. Seznam použitelných emoji sepsal Yuhů.

Titulek stránky s emoji ve výsledcích Google

Titulek stránky s emoji ve výsledcích vyhledávání na Google, únor 2020

Je však třeba to důkladně otestovat, protože:

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

 

Zprávy posílám cca 8 × ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.