Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Titulek stránky

Titulek stránky je unikátní element umístěný v hlavičce HTML dokumentu, který popisuje, o čem stránka je. Titulek se nezobrazuje na samotné stránce, ale je vidět například na záložce v prohlížeči, popisku okna prohlížeče na hlavním panelu operačního systému apod. Proto se titulek někdy počítá mezi tzv. meta tagy.

Titulek je významným on-page SEO faktorem, podle kterého vyhledávače určují umístění stránky ve výsledcích vyhledávání. Vypisuje se také u odkazů v sociálních sítích, často společně s obsahem meta tagu description, čímž významně ovlivňuje míru prokliku z těchto zdrojů.

Jak vypadá titulek stránky

V HTML kódu stránky byste viděli párovou značku <title> a její uzavírací značku </title>. A vše, co je mezi nimi, je obsahem titulku:

<title>Co je titulek stránky | Štráfelda.cz</title>

Obsah titulku stránky

Titulek stránky se obvykle skládá ze dvou částí:

Jako oddělovač se obvykle používá svislítko | či pomlčka –, řidčeji také znak •.

Lepší je popis stránky umístit na začátek titulku a identifikátor webu na konec. Takový titulek bude o něco lépe fungovat ve vyhledávačích a také je použitelnější v prohlížeči, neboť při větším množství záložek prohlížeč zobrazuje pouze začátek titulku, společně s obrázkem favicon. A pokud by měl uživatel otevřeno více stránek z našeho webu vedle sebe, nedokázal by je podle titulku začínajícího názvem webu vůbec rozlišit.

Titulek stránky v záložkách prohlížeče Chrome

Zkrácené titulky stránek v záložkách prohlížeče Chrome

Výjimku z předchozího pravidla bude mít nejspíš úvodní stránka, kde bývá značka důležitější a dáváme ji tedy na začátek titulku:

<title>Jan Štráfelda: průvodce online projektem</title>

Jak na ideální titulek z pohledu SEO

Titulek stránky by měl splňovat tyto parametry:

Emoji v titulcích

Vyhledávače umí v titulcích zobrazovat emoji a emotikony, protože některé jsou běžnou součástí znakové sady. Jejich vykreslení přitom může přinést danému odkazu větší pozornost a zvýšit tím míru prokliku. Seznam použitelných emoji sepsal Yuhů.

Titulek stránky s emoji ve výsledcích Google

Titulek stránky s emoji ve výsledcích vyhledávání na Google, únor 2020

Je však třeba to důkladně otestovat, protože:

Title Tag Update

16. srpna 2021 přišel Google s aktualizací algoritmu nazývanou Title Tag Update, která významně zvýšila možnost, že se ve výsledcích vyhledávání neobjeví námi připravený titulek, ale nějaká jeho náhrada. Typicky to bývá:

Podle oficiálního vyjádření Google se to týká až 20 % všech titulků stránek. To je pro nás marketéry pochopitelně špatná zpráva, protože máme menší možnost ovlivnit sdělení, které uživatelé vyhledávače uvidí a tedy i míru prokliku. Google to prý dělá, když titulek stránky není relevantní, je moc dlouhý, je přeplněný klíčovými slovy nebo je zjevné, že je chybný (třeba když více stránek webu obsahuje stejný titulek).

Jen pro upřesnění, jako hodnotící signál stále slouží obsah původního titulku stránky, přestože ve výlsedcích vyhledávání se zobrazí titutlek jiný.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

 

Zprávy posílám cca 8 × ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.