Jan Štráfelda - Průvodce internetovými projekty
celá ČR (přes video)  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz

Titulek stránky

Titulek stránky je unikátní element umístěný v hlavičce HTML dokumentu, který popisuje, o čem stránka je. Titulek se nezobrazuje na samotné stránce, ale je vidět například na záložce v prohlížeči, popisku okna prohlížeče na hlavním panelu operačního systému apod. Proto se titulek někdy počítá mezi tzv. meta tagy.

Titulek je významným on-page SEO faktorem, podle kterého vyhledávače určují umístění stránky ve výsledcích vyhledávání. Vypisuje se také u odkazů v sociálních sítích, často společně s obsahem meta tagu description, čímž významně ovlivňuje míru prokliku z těchto zdrojů.

Jak vypadá titulek stránky

V HTML kódu stránky byste viděli párovou značku <title> a její uzavírací značku </title>. A vše, co je mezi nimi, je obsahem titulku:

<title>Co je titulek stránky | Štráfelda.cz</title>

E-book za mail

Získejte podrobný návod Jak na e-mail marketing (52 stran). Více informací.

Žádný spam, jen užitečný obsah. Newsletter posílám cca 8× ročně. Odhlásíte se kdykoliv.

Obsah titulku stránky

Titulek stránky se obvykle skládá ze dvou částí:

 • Z textu popisujícího stránku, který je pro stránku unikátní. Ten se často překrývá s hlavním nadpisem stránky.
 • Z identifikátoru webu či značky, který je shodný napříč celým webem (zde Štráfelda.cz). V angličtině se mu říká boilerplate.

Jako oddělovač se obvykle používá svislítko | či pomlčka –, řidčeji také znak •.

Lepší je popis stránky umístit na začátek titulku a identifikátor webu na konec. Takový titulek bude o něco lépe fungovat ve vyhledávačích a také je použitelnější v prohlížeči, neboť při větším množství záložek prohlížeč zobrazuje pouze začátek titulku, společně s obrázkem favicon. A pokud by měl uživatel otevřeno více stránek z našeho webu vedle sebe, nedokázal by je podle titulku začínajícího názvem webu vůbec rozlišit.

Titulek stránky v záložkách prohlížeče Chrome
Zkrácené titulky stránek v záložkách prohlížeče Chrome

Výjimku z předchozího pravidla bude mít nejspíš úvodní stránka, kde bývá značka důležitější a dáváme ji tedy na začátek titulku:

<title>Jan Štráfelda: průvodce online projektem</title>

Jak na ideální titulek z pohledu SEO

Titulek stránky by měl splňovat tyto parametry:

 • identifikátor webu či značky (tzv. boilerplate) by měl být co nejkratší
 • obsah titulku by měl být pro danou stránku webu unikátní (tj. na webu není žádná další stránka se stejným titulkem)
 • titulek by měl obsahovat hlavní klíčové slovo, ideálně co nejblíže začátku
 • délka titulku stránky by neměla překročit 50–60 znaků (byť vyhledávače zobrazují i delší titulky)
 • titulek by měl popisovat téma, které stránka skutečně pokrývá
 • titulek musí dávat smysl, měl by být čtivý a srozumitelný – inspirujte se v novinách (znáte oblíbené novinářské titulky typu „Jak udělat…“, či „12 tipů pro…“)
 • titulek stránky by měl ladit s obsahem meta tagu description, často se zobrazují společně

Emoji v titulcích

Vyhledávače umí v titulcích zobrazovat emoji a emotikony, protože některé jsou běžnou součástí znakové sady. Jejich vykreslení přitom může přinést danému odkazu větší pozornost a zvýšit tím míru prokliku. Seznam použitelných emoji sepsal Yuhů.

Titulek stránky s emoji ve výsledcích Google
Titulek stránky s emoji ve výsledcích vyhledávání na Google, únor 2020

Je však třeba to důkladně otestovat, protože:

 • Vyhledávače toto své chování průběžně upravují a některé emoji postupně přestávají zobrazovat s tím, jak je lidé nadužívají.
 • Zobrazení emoji se také hodně liší na různých platformách. Některé se dokonce mohou zobrazit pouze jako čtvereček, takže to spíš webu uškodí.
 • V lidech mohou emoji vzbudit pocit pouťovosti, což sníží důvěru → míra prokliku pak může spíše klesnout.

Title Tag Update

16. srpna 2021 přišel Google s aktualizací algoritmu nazývanou Title Tag Update, která významně zvýšila možnost, že se ve výsledcích vyhledávání neobjeví námi připravený titulek, ale nějaká jeho náhrada. Typicky to bývá:

 • pouhé nahrazení oddělujících znaků, nejčastěji svislítka pomlčkou
 • zobrazení obsahu hlavního nadpisu
 • jiný podnadpis
 • část textu z obsahu stránky
 • alternativní popisek obrázku
 • anchor text některého vnitřního odkazu, který vede na danou stránku
 • proházení prvků původního titulku s vynecháním některých částí
 • nějaký úplně nový text, který si Google poskládá z více těchto zdrojů

Podle oficiálního vyjádření Google se to týká až 20 % všech titulků stránek. To je pro nás marketéry pochopitelně špatná zpráva, protože máme menší možnost ovlivnit sdělení, které uživatelé vyhledávače uvidí a tedy i míru prokliku. Google to prý dělá, když titulek stránky není relevantní, je moc dlouhý, je přeplněný klíčovými slovy nebo je zjevné, že je chybný (třeba když více stránek webu obsahuje stejný titulek).

Jen pro upřesnění, jako hodnotící signál stále slouží obsah původního titulku stránky, přestože ve výsledcích vyhledávání se zobrazí titulek jiný.

O autorovi

Jsem Jan Štráfelda a působím jako průvodce online projekty. Potřebujete předělat web či e-shop? Nebo posunout internetový marketing? Poradím s obojím. 14 let budování vlastní digitální agentury mě skvěle vyškolilo – a rád se o zkušenosti podělím.

S čím také umím pomoci:

Své znalosti sdílím i na LinkedIn. Přidejte se k 2 811 marketérům, kteří z nich již pravidelně těží.