Jan Štráfelda - Průvodce internetovými projekty
celá ČR (přes video)  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz

Míra prokliku (CTR)

Jako míra prokliku či CTR (z anglického click through rate) se označuje poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (resp. prokliků) a celkovým počtem zobrazení reklamy. Pojem se většinou používá v souvislosti s internetovou reklamou, kde vyjadřuje její výkon.

E-book za mail

Získejte podrobný návod Jak na e-mail marketing (52 stran). Více informací.

Žádný spam, jen užitečný obsah. Newsletter posílám cca 8× ročně. Odhlásíte se kdykoliv.

K čemu je míra prokliku

Jde o jeden ze zásadních klíčových ukazatelů výkonnosti. Čím vyšší je míra prokliku, tím více reklama návštěvníky webu zaujala. Vysoká míra prokliku svědčí o tom, že uživatelé považují vaše reklamy za relevantní a jsou pro ně užitečné.

Platí to i pro textové inzeráty. Jsou-li dobře napsané a zacílené, budou mít podstatně vyšší míru prokliku. V PPC systémech to zároveň znamená, že za stejné umístění inzerátu zaplatíte významně méně (protože v PPC systémech cena za proklik silně závisí na míře prokliku).

Každá reklama a každé klíčové slovo mají vlastní CTR. Na tyto hodnoty se můžete podívat v účtu reklamního systému.

Výpočet CTR

Výpočet CTR je velmi jednoduchý:

CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100

Nakonec násobíme stem, neboť CTR se udává v procentech.

Příklady

Reklama zaznamenala 25 prokliků na 1 000 zobrazení. Míra prokliku tedy byla 2,5 %. A je-li míra prokliku rovna 0,5 %, znamená to, že reklama se musela zobrazit 200krát, než na ni někdo kliknul.

„Průměrné CTR reklamních bannerů v ČR loni dosáhlo 0,23 %. Z toho klasické bannery dosahují CTR 0,16 %, průměr pak zvyšují rich media formáty bannerů, které mají CTR 3,5krát vyšší (0,56 %).“

— Studie gemiusAdMonitor, 2014

Obvyklé hodnoty CTR 

Míra prokliku závisí na spoustě proměnných. Například na typu zařízení. Na mobilních telefonech je míra prokliku mnohem větší než na desktopech. Je to tím, že reklama zabírá velkou část displeje telefonu.

Provozujete-li web placený z reklamy, pak jistě víte, že velikost CTR záleží také na umístění reklamy. Čím výše je reklama na stránce umístěna, tím vyšší má obvykle míru prokliku.

Bannerová reklama

O míře prokliku rozhoduje především typ reklamy. Nejmenší CTR mají klasické bannery, obvykle v rozmezí 0,06 % až 0,2 %. Lépe jsou na tom rich media formáty bannerů (animace, videa či interaktivní aplikace), kde se míra prokliku pohybuje kolem 0,5 %. Ještě lépe fungují remarketingové bannery, které dosahují 0,1 až 1 %.

Míru prokliku významně ovlivňuje i podoba konkrétního banneru. Jsou-li bannery zajímavé, kvalitně provedené a něčím unikátní, budou mít řádově vyšší CTR. Zejména, pokud bojují s bannerovou slepotou. Míru prokliku značně zvyšují také tlačítka.

Reklama ve vyhledávačích

Úplně jiná čísla uvidíte v reportu PPC kampaní, jejichž CTR se pohybuje kolem 5 %. V některých oborech však dosahuje až dvaceti procent. I zde záleží na mnoha faktorech:

Reklama v obsahové síti

Reklamy v obsahové síti mívají míru prokliku 4–8krát nižší než reklamy ze stejného oboru ve výsledcích vyhledávání. Tj. pohybuje se kolem 0,5 %. Je to pochopitelné, ve vyhledávačích oslovujeme uživatele, kteří aktivně hledají odpověď. V obsahové síti se návštěvníkům webů vlastně trochu vnucujeme.

E-maily

Obvykle se CTR v e-mail marketingu pohybuje v rozmezí 1 až 7 %Newslettery mívají míru prokliku nižší, lépe si stojí autorespondery a event-triggered e-maily a nejlépe jsou na tom pochopitelně transakční e-maily.

I u e-mailů platí, že míra prokliku hodně záleží na oboru podnikání. Nejlepší výsledky mívá publishing (v roce 2019 to bylo 6,4 %) a segment komunikace (6,3 %), nejhorší CTR pak agentury (1,9 %) a služby v oblasti práva (2,7 %).

Závisí také na kvalitě databáze (tj. doručitelnosti e-mailů a míře otevření), na historii předchozích rozesílek (pokud pravidelně rozesíláte obsah, který je pro příjemce hodnotný, budete mít pravděpodobně vysokou míru prokliku) a samozřejmě na obsahu a podobě e-mailu samotného.

O autorovi

Jsem Jan Štráfelda a působím jako průvodce online projekty. Potřebujete předělat web či e-shop? Nebo posunout internetový marketing? Poradím s obojím. 14 let budování vlastní digitální agentury mě skvěle vyškolilo – a rád se o zkušenosti podělím.

S čím také umím pomoci:

Své znalosti sdílím i na LinkedIn. Přidejte se k 2 811 marketérům, kteří z nich již pravidelně těží.