Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Proklik

Jako proklik se označuje takové kliknutí na odkaz, které uživatele dovede na cílovou stránku. Termín proklik se používá především v oblasti internetové reklamy. Ve skutečnosti jsou však proklik a normální kliknutí často zaměňovány, neboť měřit prokliky je mnohem složitější než u kliknutí.

Proč kliknutí nemusí skončit návštěvou

Pokud návštěvník klikne na odkaz, mohou nastat různé okolnosti, díky nimž se na cílovou stránku nedostane. Např.:

Bývá odhadováno, že asi 5–10 % kliknutí na reklamu se k cílovému serveru nedostane.

Může se stát, že v reklamním systému, třeba ve Facebook Business Manageru, vidíte podstatně větší počet prokliků, než kolik návštěv vám u dané kampaně zobrazuje měřící systém Google Analytics. Kromě výše popsaných důvodů to může mít i další příčiny:

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

 

Zprávy posílám cca 8 × ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.