Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

JavaScript

JavaScript je objektově orientovaný programovací jazyk, využívaný při tvorbě webových stránek. Poprvé objevil v roce 1995 v prohlížeči Netscape Navigator 2.0.

Dříve se používal pouze na straně klienta, tedy v prohlížeči, kam se stáhne ze serveru společně s HTML a kaskádovými styly a kde pomáhá zvyšovat uživatelský prožitek z návštěvy webu. Například kontroluje správnost vyplnění formuláře, zajišťuje různé animace či dynamické změny HTML dokumentu. Bez JavaScriptu by se také neobešla webová analytika.

Přibližně od roku 2010 probíhá velká internetová renesance JavaScriptu. Vznikly frameworky pro rychlejší webová rozhraní, jako je Angluar, React či Vue.js a JavaScript se také začal používat i na straně serveru pro generování HTML obsahu stránek, podobně jako jazyk PHP.

Pokud vám článek pomohl, pomozte mi na oplátku vy a nechte mi recenzi.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

Zprávy posílám cca 8× ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.