Jan Štráfelda - Průvodce internetovými projekty
celá ČR (přes video)  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz

Server

Slovo server má na webu dva významy. Buď je to hardware, tj. počítač připojený do internetu, který komunikuje s prohlížeči návštěvníků. Nebo je to software – program, který na tomto stroji běží a generuje samotné webové stránky.

Server (hardware)

V prvním významu tohoto slova je serverem počítač (hardware), obvykle optimalizovaný na výkon a neustálou zátěž, na kterém pak běží specializovaný software. V tomto smyslu se používá například termín server hosting (umístění vlastního serveru do specializované servrovny). Více takovýchto propojených serverů potom vytváří cloud.

E-book za mail

Získejte podrobný návod Jak na e-mail marketing (52 stran). Více informací.

Žádný spam, jen užitečný obsah. Newsletter posílám cca 8× ročně. Odhlásíte se kdykoliv.

Server (program)

Obecně je server program poskytující určitou službu klientům (procesům či programům, které ji využívají). Internetový server (přesněji web server) slouží k obsluze prohlížečů, které na něj vznášejí požadavky pomocí různých protokolů (nejčastěji pomocí protokolu HTTP) a na něž server odpovídá odesláním příslušené webové stránky či dalších souborů.

Příkladem takovéhoto programu je webový server Apache. Podobně fungují poštovní servery poskytující emailové služby a mnohé další.

Statické a dynamické weby

Stránky, které server posílá, tj. kód v jazyce HTML, může mít předem připravené, protože je na něj vývojáři předem uložili. Takovým webů se říká statické a tak se to dlouhé roky dělávalo dříve.

Server také může využívat tzv. skriptování, tj. skládat kód stránky až při požadavku podle předem určených pravidel (skriptů). K tomu se používají programovací jazyky běžící na straně serveru, jako je např. PHP, Perl či dnes už i JavaScript. Výsledné prezentace se označují jako dynamické.

Dnes už naprostá většina webů funguje jako dynamické a většinou jsou generované pomocí redakčního systému, který na serveru běží. Výhody to má značné, správci webu si v administraci mohou obsah stránek spravovat bez potřeby znalosti HTML, web automaticky generuje různé navigace, mapy webu a další prvky a uživatelé mohou s webem snáze interagovat (přidávat komentáře, posílat formuláře apod.).

O autorovi

Jsem Jan Štráfelda a působím jako průvodce online projekty. Potřebujete předělat web či e-shop? Nebo posunout internetový marketing? Poradím s obojím. 14 let budování vlastní digitální agentury mě skvěle vyškolilo – a rád se o zkušenosti podělím.

S čím také umím pomoci:

Své znalosti sdílím i na LinkedIn. Přidejte se k 2 870 marketérům, kteří z nich již pravidelně těží.