Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Server

Slovo server má na webu dva významy. Buď je to hardware, tj. počítač připojený do internetu, který komunikuje s prohlížeči návštěvníků. Nebo je to software – program, který na tomto stroji běží a generuje samotné webové stránky.

Server (hardware)

V prvním významu tohoto slova je serverem počítač (hardware), obvykle optimalizovaný na výkon a neustálou zátěž, na kterém pak běží specializovaný software. V tomto smyslu se používá například termín server hosting (umístění vlastního serveru do specializované servrovny). Více takovýchto propojených serverů potom vytváří cloud.

Server (program)

Obecně je server program poskytující určitou službu klientům (procesům či programům, které ji využívají). Internetový server (přesněji web server) slouží k obsluze prohlížečů, které na něj vznášejí požadavky pomocí různých protokolů (nejčastěji pomocí protokolu HTTP) a na něž server odpovídá odesláním příslušené webové stránky či dalších souborů.

Příkladem takovéhoto programu je webový server Apache. Podobně fungují poštovní servery poskytující emailové služby a mnohé další.

Statické a dynamické weby

Stránky, které server posílá, tj. kód v jazyce HTML, může mít předem připravené, protože je na něj vývojáři předem uložili. Takovým webů se říká statické a tak se to dlouhé roky dělávalo dříve.

Server také může využívat tzv. skriptování, tj. skládat kód stránky až při požadavku podle předem určených pravidel (skriptů). K tomu se používají programovací jazyky běžící na straně serveru, jako je např. PHP, Perl či dnes už i JavaScript. Výsledné prezentace se označují jako dynamické.

Dnes už naprostá většina webů funguje jako dynamické a většinou jsou generované pomocí redakčního systému, který na serveru běží. Výhody to má značné, správci webu si v administraci mohou obsah stránek spravovat bez potřeby znalosti HTML, web automaticky generuje různé navigace, mapy webu a další prvky a uživatelé mohou s webem snáze interagovat (přidávat komentáře, posílat formuláře apod.).

Pokud vám článek pomohl, pomozte mi na oplátku vy a nechte mi recenzi.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

Zprávy posílám cca 8× ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.