Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Internet věcí (IoT)

Zkratkou IoT (z anglického Internet of Things) se označuje novodobý trend (a také stále roustoucí trh) spočívající v propojování různých přístrojů, drobných předmětů domácí potřeby, čidel či řídících jednotek pomocí datové konektivity. Takže pak všechny tyto věci společně vytváří síť, mohou si navzájem předávat data a podle nich se řídit.

Příklady IoT

Takovým základním příkladem IoT mohou být chytré hodinky, které při běhu sledují vaši tepovou frekvenci pomocí hrudního pásku s příslušným čidlem a umožňují vám tak efektivněji trénovat. Snadno si také jistě představíte další typický příklad internetu věcí – domácí spotřebiče, které lze na dálku ovládat pomocí telefonu. Například dáte domácí pekárně příkaz, aby upekla večeři, než se vrátíte z práce. Mohou to být ale i jednotlivé květiny v květináčích, které si samy hlídají množství závlahy.

Rozsáhlejším využitím IoT je koncept tzv. inteligentního domu, který umí sám reagovat na různé změny podmínek, například regulovat topení na základě teplotních čidel, spustit rolety při přehřívání, zapínat a vypínat různé zásuvky a k nim připojené spotřebiče, řídit větrání podle čidel CO2 či dům automaticky zabezpečit při vašem odchodu. Vše pak lze na dálku řídit a kontrolovat přes internet pomocí speciální aplikace.

Takové domy už běžně vznikají, čidla a řídící jednotky jsou běžně dostupné v internetových obchodech. A nejsou ani nijak mimořádně nákladné, uvážíme-li, že je automatizace a optimaliace procesů (např. ono zmiňované vytápění) poměrně rychle zaplatí.

Průmysl 4.0

Tím, že se elektronika i datové připojení neustále vyvíjí a zlevňuje, umožňuje to aplikaci IoT v mnoha oborech lidské činnosti. Říká se mu průmysl 4.0, protože nejde už jen o osobní či domácí využití, ale o nejrůznější aplikace automatizace v průmyslu, v infrastruktuře měst (např. chytré dopravní značení), při stavbě chytrých energetických sítí, které ideálně využijí a vyváží alternativní zdroje energie, o zemědělství postavené na sběru dat apod. Internet věcí je tak vlastně dalším logickým stádiem informační revoluce.

Celý tento komplex změn je velice složitý, vyžaduje značné investice do vývoje (kromě samotných zařízení jde také o nové komunikační protokoly, bezdrátovou komunikaci, standardizaci nejrůznějších rozhraní apod.). A zároveň platí, že postupně probíhá a v žádném podnikání či oboru ho nelze bez následků ignorovat.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

Zprávy posílám cca 8× ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.