Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Marketingová strategie

Tato stránka slouží jako kategorie. Přeskočit na seznam zařazených textů.

Marketingová strategie je dlouhodobý plán směřující k dosažení marketingových cílů společnosti. Vychází z celkové obchodní strategie firmy, z firemní vize a z konkrétních možností a omezení dané společnosti (jako je například leadership či marketingový rozpočet).

Na internetovou marketingovou strategii pak dále navazují další strategické aktivity, jako je třeba obsahová strategie či strategie pro jednotlivé marketingové kanály. A z nich následně vychází taktiky – konkrétní způsoby, jak dosáhnout cílů definovaných v příslušné strategii. Například plánování jednotlivých reklamních kampaní.

Příklady, co konkrétně řeší marketingová strategie

Pro lepší představu uvedu některé otázky, na které by vám marketingová strategie měla umět dát odpověď:

 • Jak aktuálně vypadá trh a jaká je na něm naše pozice?
 • Kam se chceme v budoucnu posunout?
 • Komu chceme prodávat, jak se tito lidé chovají a jakou jejich potřebu tím naplňujeme?
 • Jak vypadá naše značka, čím se liší od jiných brandů a proč?
 • Jaký máme marketingový rozpočet a jak ho budeme alokovat na jednotlivé marketingové kanály?
 • V jakém poměru se soustředíme na budování značky a na výkonnostní marketing?
 • Kdo takto definovaný marketingový plán a jednotlivé úkoly zrealizuje?
 • Jak budeme měřit úspěšnost marketingové strategie?

Marketingová strategie vs. marketingový plán

Marketérům občas oby tyto pojmy splývají. Ale není to to samé:

 • Marketingová strategie odpovídá na výše uvedené otázky a sleduje dlouhodobý horizont (například deseti let). Tím je zachována delší kontinuita marketingového úsilí. Je to vlastně souhrn všech strategických informací, které máme k dispozici. A zároveň koncept, který promýšlí, co z těchto informací pro firmu dlouhodobě vyplývá a jaká strategická rozhodnutí jsme již udělali.
 • Marketingový plán navazuje na marketingovou strategii a proti ní sleduje mnohem kratší období, obvykle jeden rok. Vychází z výsledků loňského roku, aktuálního marketingového rozpočtu a dalších faktorů, které se každý rok mění. A představuje především konkrétní kroky, které chceme letos udělat, s jakými prioritami atd

Jak vytvořit marketingovou strategii

  1. Analýza současné situace

   Bude doplněno.

  2. Stanovení marketingových cílů

   Bude doplněno.

  3. Cílové skupiny

   Bude doplněno.

  4. Definice konkurenční výhody

   Odpovídá na otázku zákazníka „Proč bych měl nakupovat právě u vás?“

  5. Volba marketingových kanálů

   Bude doplněno.

  6. Měření výsledků

   Jakmile již máme definované marketingové cíle, není již tak těžké z nich odvodit KPI, klíčové ukazatele výkonnosti. Naprosto zásadní je pak průběžně měření vyhodnocovat a v případě neočekávaných odchylek vyvolat akci.

Marketingová vs. obchodní vs. komunikační strategie

Jak už jsme si řekli, marketingová strategie se zaměřuje na plánování a provádění marketingových aktivit s cílem dosáhnout cílů firmy a zvýšit její viditelnost na trhu. Zahrnuje analýzu trhu a konkurence, definici cílových skupin a jejich potřeb a vytvoření plánu marketingových aktivit.

Obchodní strategie se zaměřuje na celkový směr a rozvoj firmy. Zahrnuje stanovení dlouhodobých cílů firmy, vytváření obchodního modelu a distribuční strategii atd. Marketingová strategie je tedy součástí obchodní strategie.

Komunikační strategie se zaměřuje na komunikaci s cílovou skupinou a zákazníky. Zahrnuje plánování komunikačních aktivit (např. reklama, public relations, sociální média) s cílem prezentovat firmu nebo produkty veřejnosti a budovat vztahy se zákazníky.

Tyto tři strategie jsou propojené a vzájemně se doplňují. Pro úspěšné podnikání je důležité mít dobře promyšlenou obchodní, marketingovou i komunikační strategii.

Obecné přístupy k marketingové strategii

Ve skutečnosti existuje spousta různých přístupů k marketingové strategii. Představíme si tři základní, jak se tak historicky vyvýjely.

Marketingová strategie podle Portera

Michael Eugene Porter, americký profesor Harwardovy univerzity, zveřejnil svou teorii v roce 1985. Marketingovou strategii zaměřuje především na analýzu konkurence a na to, jak ji porazit tím, že najdeme konkurenční výhodu. Výhodu, která nás odliší, ale bude se přitom opírat o ziskovost (obvykle zajišťovanou maximálním stlačením nákladů, včasnými inovacemi apod.).

Marketingová strategie podle Philipa Kotlera

Philip Kotler je známý americký profesor, konzultant a s nadsázkou by se dalo říci influencer v oblasti marketingu. Ve své teorii z roku 1994 o marketingových strategiích doporučuje aplikovat tři navazující kroky:

 • segmentace = rozdělíme si trh na homogenní skupiny potenciálních zákazníků
 • targeting = ohodnotíme si jednotlivé segmenty a zacílíme na ty nejzajímavější
 • positioning = v rámci daného segmentu se snažíme budovat značku a odlišit ji od konkurenčních značek definicí unikátní prodejní výhody (USP)

Marketingová strategie podle Byrona Sharpa

Byron Sharp, australský profesor a teoretik marketingu, ve své knize z roku 2010 Kotlera kritizuje a zdůrazňuje, že reálné důkazy Kotlerovy teorie nepotvrzují. Tvrdí, že nedává smysl trh segmentovat a pozicování značky že zákazníci většinou neodliší. A že by tedy marketingová strategie měla spíše cílit na celý trh, plošně. A že jde spíše o to, jak je značka srozumitelná a dostupná.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

Zprávy posílám cca 8× ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.