Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Public relations

Pro anglický pojem public relations neexistuje dostatečně výstižný český překlad. Často se sice public relations překládá doslovně jako „veřejné vztahy“, není to však přesné – public relations jsou především procesem, jehož úkolem je tyto vztahy zlepšit.

Public relations jsou tedy schopností porozumět a ovlivňovat veřejné mínění, cílem public relations je zkoumat a zlepšovat komunikaci společnosti (či instituce) s veřejností. Součástí public relations je však i zpětná vazba, tedy postoje veřejnosti by měly zároveň měnit i stanoviska společnosti (instituce). Proto nejde o pouhé ovlivňování, public relations spočívají ve vzájemném působení společnosti a jejího okolí.

Z výše uvedeného je zřejmé, že public relations jsou především úkolem managementu, kterému pomáhají snižovat rozdíly mezi postupy společnosti a prostředím, ve kterém podniká. Ideálně by tedy v public relations mělo jít zejména o důvěru a porozumění a to oboustranné! Důležitou součástí public relations však je také podpora značky, což má přímý dopad na prodej produktů či služeb firmy.

Z těchto důvodu by měly být public relations součástí veškerého plánování a strategií firmy (instituce), internet není výjimkou. Naopak, podstatnou částí public relations je sdílení informací a komunikace vůbec, pro což je webová prezentace nejvhodnějším médiem.

Public relations jako obor vznikly koncem 19. století, kdy začal být kladen stále větší důraz na komunikaci mezi firmou a zákazníkem. Samotný pojem public relations se objevil v USA už v roce 1897.

Pokud vám článek pomohl, pomozte mi na oplátku vy a nechte mi recenzi.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

Zprávy posílám cca 8× ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.