Jan Štráfelda - Průvodce internetovými projekty
celá ČR (přes video)  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz

Public relations

Tato stránka slouží jako kategorie. Přeskočit na seznam zařazených textů.

Pro anglický pojem public relations neexistuje dostatečně výstižný český překlad. Často se sice public relations překládá doslovně jako „veřejné vztahy“, není to však přesné – public relations jsou především procesem, jehož úkolem je tyto vztahy zlepšit.

Public relations jsou tedy schopností porozumět a ovlivňovat veřejné mínění, cílem public relations je zkoumat a zlepšovat komunikaci společnosti (či instituce) s veřejností. Součástí public relations je však i zpětná vazba, tedy postoje veřejnosti by měly zároveň měnit i stanoviska společnosti (instituce). Proto nejde o pouhé ovlivňování, public relations spočívají ve vzájemném působení společnosti a jejího okolí.

Z výše uvedeného je zřejmé, že public relations jsou především úkolem managementu, kterému pomáhají snižovat rozdíly mezi postupy společnosti a prostředím, ve kterém podniká. Ideálně by tedy v public relations mělo jít zejména o důvěru a porozumění a to oboustranné! Důležitou součástí public relations však je také podpora značky, což má přímý dopad na prodej produktů či služeb firmy.

Z těchto důvodu by měly být public relations součástí veškerého plánování a strategií firmy (instituce), internet není výjimkou. Naopak, podstatnou částí public relations je sdílení informací a komunikace vůbec, pro což je webová prezentace nejvhodnějším médiem.

Public relations jako obor vznikly koncem 19. století, kdy začal být kladen stále větší důraz na komunikaci mezi firmou a zákazníkem. Samotný pojem public relations se objevil v USA už v roce 1897.

E-book za mail

Získejte podrobný návod Jak na e-mail marketing (52 stran). Více informací.

Žádný spam, jen užitečný obsah. Newsletter posílám cca 8× ročně. Odhlásíte se kdykoliv.

O autorovi

Jsem Jan Štráfelda a působím jako průvodce online projekty. Potřebujete předělat web či e-shop? Nebo posunout internetový marketing? Poradím s obojím. 14 let budování vlastní digitální agentury mě skvěle vyškolilo – a rád se o zkušenosti podělím.

S čím také umím pomoci:

Své znalosti sdílím i na LinkedIn. Přidejte se k 2 811 marketérům, kteří z nich již pravidelně těží.