Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Minimum Viable Product (MVP)

Zkratkou MVP (z anglického Minimal Viable Product, neboli „minimální životaschopný produkt“) se označuje taková podoba produktu, která zahrnuje pouze základní funkčnost, ale zároveň už je produkt pro uživatele užitečný a přináší mu jasnou hodnotu.

Kde se koncept MVP používá

Koncept MVP se používá zejména při vývoji software, ale také při vývoji nejrůznějších internetových aplikací, digitálních či mobilních produktů. Také tvorbu či redesign webu, nebo třeba spouštění e-shopu lze pojmout jako MVP (a často to z různých důvodů dává smysl).

Protože s sebou koncept MVP nese spousty výhod, postupně se rozšířil i do dalších oborů. Třeba se uplatňuje při vytváření značek, při zavádění marketingových strategií apod.

Každá funce něco stojí

Je užitečné si uvědomit, že každá funkce produktu má svůj náklad. A ten se platí hned dvakrát:

 • Jednak při samotném vývoji produktu. Naprogramování funkce stojí peníze. A také čas, kvůli kterému nelze produkt představit veřejnosti.
 • A jednak se platí dlouhodobě, protože produkt rychle zastarává, narůstá na něm technický dluh. Takže je třeba ho udržovat, aktualizovat, upravovat a převádět na nové technologie. A čím více má funkcí, čím je daný software složitější, tím je to obtížnější a dražší.

Výhody MVP přístupu

Vývoj stylem MVP s sebou nese spoustu výhod:

 1. Ověření trhem

  S minimálními náklady si můžeme ověřit, zda bude o produkt vůbec zájem. Odstraní se tím obvyklé zkreslení, kdy lidé oslovení dotazníky či výzkumy projevují zájem, ale reální uživatelé se pak chovají jinak. Zejména ve chvíli, kdy mají sáhnout do peněženky a produkt si skutečně zaplatit.

 2. Prioritizace vývoje a úspora nákladů

  Zpětná vazba prvotních uživatelů (tzv. early adopters) nám umožní určit priorty v dalším vývoji. Ten pak obvykle probíhá formou inkrementálních změn a zaměřuje se jen na funkce, které produkt opravdu rozvíjejí. Tím značně šetříme zdroje, proti situaci, kdy bychom programovali na základě složitých plánů či analýz, neověřených realitou.

 3. Rychlejší obsazení trhu

  Čas, kdy bychom kdesi v kancelářích vytvářeli produkt v dokonalé podobě, už můžeme využít k oslovení trhu. Najednou už nabízíme konkrétní produkt, použitelný a užitečný, můžeme ho začít propagovat a komunikovat jeho výhody. A další funkce, které ho posunou na vyšší úroveň, pak dodělávat průběžně.

Nevýhody MVP přístupu

Největší nevýhodou MVP je zřejmě fakt, že pro konkurenci je mnohem snazší naskočit do vlaku, kterým jedeme, než kdybychom rovnou představili komplexní verzi produktu. Tu už by bylo obtížnější zkopírovat – a i když by se to konkurenci povedlo, kvůli značnému časovému odstupu už by byla na trhu jasnou dvojkou.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

Zprávy posílám cca 8× ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.