Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Deník projektu

Při objednávce jakékoliv úpravy webu u zadavatele si poznamenejte její rozsah, datum realizace a cenu. Totéž platí i pro další aktivity, které mohou ovlivnit funkci a účinnost vašich stránek – reklamní kampaně, odeslání newsletterů, spuštění webu konkurence, zmínky o vašich stránkách v offline médiích… Později se vám tyto informace budou velice hodit.

Palubní deník

V českých zemích není vedení podobného deníku příliš obvyklé. Pokud vím, psal o něm kdysi pouze Marek Prokop na Sově v souvislosti s tvorbou weblogu. „Palubní deník“, jak ho Marek výstižně nazval, je však užitečný prakticky u všech typů internetových projektů. Zejména jde-li o projekt složitý, drahý a s předpokladem dlouhého života.

V zahraničí už většinou patří zaznamenávání úprav webu a marketingových aktivit k běžným povinostem project managera. Dobře vědí, proč to dělají. Podobný deník tu můžete potkat pod názvy project diary (deník projektu) či project log (projektový protokol).

Výhody vedení deníku projektu

Existují v podstatě tři hlavní důvody k vedení deníku internetového projektu:

  1. Záznam historie projektu

    Hodí se, potřebujete-li dohledat, kdy přesně určitá úprava na webu proběhla, jak se web vyvíjel, které jeho části byly vylepšovány, jak se měnil internet marketingový mix atd. Například v Google Analytics zjistíte, že se změnil některý dlouhodobý trend (třeba se zvýšil počet odeslání formuláře) a snažíte se vypátrat příčinu (třeba úprava paletky s výzvou k akci).

  2. Vyhodnocování návratnosti investic

    Poctivé zapisování nákladů vám společně s výstupy webové analytiky umožní zjišťovat klíčová data pro rozhodování o dalším směřování projektu. Například: kolik stál jeden návštěvník z PPC ve srovnání s loňským rokem? Projevilo se přepracování úvodní stránky na zvýšeném počtu objednávek? Vyplatí se investovat do budování obsahu nebo se spíše věnovat email marketingu?

  3. Předávání projektu

    Je-li třeba změnit vedení projektu či projekt předat jinému dodavateli, zápisky mohou být zásadní v pochopení aktuálního stavu jako výsledku předchozích úvah, zlepšení i kompromisů. Ty navíc proběhly v kontextu k tehdejšímu vývoji vně firmy (technologie, aktivity konkurence) i uvnitř firmy (požadavky na projekt, rozpočet…). Ale ten už dávno nemusí být zřejmý.

Bez deníku zkrátka nelze internetový projekt smysluplně vést, vyhodnocovat jeho úspěšnost a pokud se kolem něj střídají lidé, bude pravděpodobně docházet k opakování již jednou odladěných chyb a dalším zbytečným komplikacím.

Zvykněte si zapisovat všechny úpravy webu, reklamní kampaně a další události. Při pozdějším hodnocení či předávání projektu se vám to vrátí.

Tweetnout jedním klikem

Co si do deníku projektu zapisovat

Jak si vést zápisky

Z výše uvedeného je patrné, že zapsány by neměly být jen provedené úpravy, ale také finanční náročnost a efekt, který akce přinesla. V praxi se osvědčuje jednoduchá tabulka o pěti sloupcích, sdílená třeba v Google Sheets:

Datum Akce Náklady Výsledek Poznámka
30. 8. 2009 Ukončena bannerová kampaň na webu BFLM.cz BFLM.cz 15 000 Kč, interně 4 hodiny Kampaň přivedla 2 834 návštěv, 1 návštěva stála 5,30 Kč Levnější než PPC (= 8,60 Kč), ale konverze o 45 % menší → horší cílení, spíše brandový efekt.
4. 9. 2009  Úprava textu cílové stránky produktu PSVZ Copywriter 600 Kč, webstudio 100 Kč Pokles bounce rate cílové stránky o 14 %, nárůst konverzí o 7 % Proč jsme to neudělali už dávno? Udělat totéž s dalšími produkty co nejdříve.

Poznámky k tabulce

Vedení deníku přímo v Google Analytics

Málokdo to ví, ale měřící systém Google Analytics umožňuje jednoduše ukládat poznámky, které se pak objeví přímo na grafech. Funkci se oficiálně říká Google Annotation a je v Google Analytics dostupná od roku 2010.

Jednoduše si otevřete nějaký sloupcový graf, kliknete na šipku vycentrovanou pod grafem a objeví se vám odkaz „Vytvořit novou poznámku“. Zadáte datum, text poznámky a zda si přejte poznámku sdílet s ostatními, nebo má být soukromá. Uložíte a je to – na horizontální ose grafu se u příslušného dne objeví ikonka bubliny.

Ukázka grafu v Google Analytics, se dvěma vloženými poznámkami

Ukázka grafu v Google Analytics, se dvěma vloženými poznámkami

Poznámky v Google Analytics jsou perfektním místem pro ukládání časů rozesílek newsletterů, datumů větších úprav a dalších informací, které mohly mít významnější vliv na performanci webu. Úžasně to usnadňuje interpretaci dat, zejména po nějaké době, kdy už si tyto informace dávno nepamatujete (třeba při meziročním srovnání).

Nevýhodou je, že na poznámku máte jen 160 znaků a není tedy prostoro pro žádné složitější úvahy, plány do budoucna či hodnocení efektivity úprav. V tom bohužel Google poznámky poctivý projektový deník nenahradí. 

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

 

Zprávy posílám cca 8 × ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.