Jan Štráfelda - Průvodce internetovými projekty
celá ČR (přes video)  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz

Mise a vize firmy

Na úvodní schůzce se ptávám klientů, co je jádrem jejich podnikání a kam že jejich firma směřuje. Odpovědi jsou pochopitelně důležité při úvahách, jak nejlépe navrhnout nový web a celý internet marketingový mix. Avšak jen málo klientů dokáže odpovědět stručně a srozumitelně. Nemají totiž jasně definovanou misi a vizi.

Význam mise a vize

Mise a vize jsou termíny pocházející z oblasti strategického plánování. Obvykle jde o stručný interní dokument popisující poslání a hlavní cíle firmy. Při jakémkoliv rozhodování lze s definicí mise a vize porovnat zvažované varianty, což vedení firmy i řadovým zaměstnancům pomáhá udržet vytyčený směr. Znalost mise a vize mezi zaměstnanci také zvyšuje motivaci, neboť vytváří pocit spoluodpovědnosti.

E-book za mail

Získejte podrobný návod Jak na e-mail marketing (52 stran). Více informací.

Žádný spam, jen užitečný obsah. Newsletter posílám cca 8× ročně. Odhlásíte se kdykoliv.

Co je mise

Mise (anglicky mission či mission statement) odpovídá na následující otázky:

  • Kdo jsme?
  • Co děláme?
  • Proč to děláme?
  • V čem jsme dobří a proč?
  • Pro koho tu jsme?
  • Kdo nebo co za námi stojí?

Říká tedy, jací bychom chtěli nyní být, měla by ukazovat pole působnosti firmy a odkazovat na její základní hodnoty. Na rozdíl od vize se mise soustředí na přítomnost či nejbližší budoucnost. Například v Adapticu máme definici mise takovouto:

„Porozumět skutečným potřebám jednotlivým klientů a pomáhat jim efektivně využívat internetový marketing. To vše na principu oboustranně výhodných a dlouhodobých vztahů.“

— Mise společnosti Adaptic, s. r. o.

Co je vize

Vize (anglicky vision či vision statement) udává směr, kterým se firma ubírá. Popisuje vzdálenější budoucnost (obvykle v řádu 2–5 let). Říká, čeho bychom chtěli časem dosáhnout. V Adapticu máme vizi definovanou takto:

„Stát se všeobecně preferovaným partnerem jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance. Pružně reagovat na budoucí rozvoj internetu poskytováním nadstandardních služeb dle nejmodernějších trendů.“

— Vize společnosti Adaptic, s. r. o.

S misí a vizí se setkáte v nejrůznějších marketingových dotaznících a analýzách, např. u SWOT analýzy. Často od nich bývá odvozen firemní slogan. Na rozdíl od vize se funkční formulaci mise obvykle podaří vytvořit až po určité době fungování společnosti (kdy už firma dobře zná své místo na trhu).

Formulace mise i vize

Pokud ještě misi a vizi nemáte definovanou, zkuste to. Budou se vám při vašem podnikání hodit v mnoha situacích a věnovaný čas se určitě vyplatí. Snažte se, aby vaše formulace mise i vize byla:

  • přesná, aby jasně vyjadřovala pozici i záměry společnosti přitom však dostatečně obecná, aby určovala dlouhodobý směr a nemusela se každou chvíli měnit
  • stručná, obvykle se doporučuje rozsah 150–250 znaků
  • pozitivně laděná, aby pomáhala zlepšovat motivaci zaměstnanců i potenciálních zákazníků

Tip: Osvědčeným způsobem vytváření mise a vize je vzít prvotní nástřel, vybrat z něj klíčová slova nejlépe popisující firemní poslání, seřadit je dle jejich logiky a teprve poté se z nich pokoušet sestavit finální definice.

Využití mise a vize na internetu

Je zřejmé, že v internetovém marketingu se mise a vize uplatňují především při plánování koncepce webu a při definici jeho komunikační strategie. Protože se mise a vize obvykle týkají celé firmy, měly by být východiskem, od něhož se odvíjí další kroky. Proto byste definici mise a vize měli znát dříve, než oslovíte svého web developera či internetového konzultanta.

Mise a vize však nemusí být formulovány jen pro firmu jako celek, lze je s úspěchem využít i při popisech jednotlivých produktů či služeb. Obvykle tak pomáhají s identifikací USP, jedinečného prodejního argumentu. Mise a vize se také hodí při plánování projektů a dalších firemních aktivit, včetně těch internetových.

Ačkoliv šlo původně o interní dokument, dnes bývá přehledně strukturovaná stránka „Mise, vize a hodnoty“ často vkládána na firemní web místo dříve tak oblíbených vyprávění typu „Kdo jsme“. Je to trochu móda, ale firma tak zároveň dává najevo, že má ve své orientaci jasno.

O autorovi

Jsem Jan Štráfelda a působím jako průvodce online projekty. Potřebujete předělat web či e-shop? Nebo posunout internetový marketing? Poradím s obojím. 14 let budování vlastní digitální agentury mě skvěle vyškolilo – a rád se o zkušenosti podělím.

S čím také umím pomoci:

Své znalosti sdílím i na LinkedIn. Přidejte se k 3 004 marketérům, kteří z nich již pravidelně těží.