Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

MVC architektura

MVC architektura je osvědčený návrhový vzor, který umožňuje vytvořit internetovou aplikaci tak, že je její zdrojový kód přehledný, další programátoři se v něm snadno zorientují, aplikace se dobře testuje a do budoucna snadno rozšiřuje.

Ono MVC je zkratka ze slov ModelViewController. To jsou názvy tří vzájemně oddělených tříd, které se starají o vytvoření stránky na serveru. Zavoláte-li si adresu stránky, jako první se spustí tzv. router, který podle adresy stránky zavolá příslušný controller. Ten si od modelu vyžádá potřebná data a předá je pohledu (view), který stránku vygeneruje pomocí šablonovacího systému.

Jak vidíte, MVC architektura striktně odděluje funkce od sebe. Jestliže funkce slouží k získávání dat (například načtení obsahu stránky z databáze), bude třeba ji hledat v modelu. Jestliže se funkce týká formátování výlsekdu, bude zřejmě v pohledu. A tak dále. Tím se MVC architektura zásadně liší od tzv. špagetového kódu, který všechny funkce míchá a velice špatně se proto udržuje a rozšiřuje.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

Zprávy posílám cca 8× ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.