Jan Štráfelda - Průvodce internetovými projekty
celá ČR (přes video)  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz

AIDA model

AIDA je zkratkou z anglických slov attentioninterestdesireaction. Jde o model popisující proces fungování optimální reklamy, který vytvořil už na přelomu 19. a 20. století E. St. Elmo Lewis (1872–1948), americký průkopník reklamy.

Jak funguje reklama podle modelu AIDA

Reklama by podle modelu AIDA měla fungovat ve čtyřech fázích:

  • A = attention – reklama přitáhne pozornost diváka, upoutá ho. 
  • I = interest – reklama vyvolává zájem o produkt, zákazník chce o produktu vědět více. 
  • D = desire – reklama zákazníka přesvědčuje o jeho výhodách produktu, zákazník cítí touhu produkt vlastnit.
  • A = action – nakonec reklama zákazníka přiměje k akci, tj. k objednávce či přímému nákupu.

Dnes už je model AIDA považovaný za překonaný, protože jako každý unifikovaný postup má slabé místo v tom, že jde o významné zjednodušení složité skutečnosti. Nebere například v potaz chování některých skupin zákazníků, impulzivní nákupy apod.

Na internetu však může být model AIDA užitečný k pochopení, proč některé typy reklamy fungují lépe než jiné. Například proč je PPC reklama ve vyhledávačích tak účinná – oslovuje ty, kdo již o produkt mají zájem. Také pěkně vysvětluje, proč textové reklamy lépe fungují než grafické. Používá se také při psaní internetových textů, při návrzích komunikační strategie nebo při vytváření struktury a grafiky některých cílových stránek.

E-book za mail

Získejte podrobný návod Jak na e-mail marketing (52 stran). Více informací.

Žádný spam, jen užitečný obsah. Newsletter posílám cca 8× ročně. Odhlásíte se kdykoliv.

Další varianty AIDA modelu

Někdy se uvádí i model AIDYA, kde Y značí anglické Yes (= ano). Model zdůrazňuje moment rozhodnutí zákazníka k nákupu.

Jiní marketéři používají model AIDAS, kde S značí uspokojení (satisfaction). Zákazník si produkt užívá, vyhovuje mu a proto ho doporučuje dalším klientům, třeba pomocí šeptandy (WOMM).

Následovníci modelu AIDA

Na koncept AIDA navazují další modely, např. ADAM (attention – interest – desire – memory), který zdůrazňuje důležitost zapamatování, jež je pro některé obory podnikání jistě významnější (umožňuje např. opakované nákupy).

Nejobsáhlejším modelem je DIPADA (definition – identification – proof – acceptance – desire – action), který se zabývá celým procesem přípravy reklamní kampaně.

Dalších následovníků jsou desítky. Všechny tyto modely, včetně konceptu AIDA, je tedy třeba brát spíše jako pomůcku při rozvažování přesné taktiky propagace. Všechny mají úzký vztah ke čtyřem základním složkám marketingového mixu – 4P – a vždy záleží na konkrétní situaci společnosti, její pozici na trhu, konkurenci, kvalitě a typu produktu atd.

O autorovi

Jsem Jan Štráfelda a působím jako průvodce online projekty. Potřebujete předělat web či e-shop? Nebo posunout internetový marketing? Poradím s obojím. 14 let budování vlastní digitální agentury mě skvěle vyškolilo – a rád se o zkušenosti podělím.

S čím také umím pomoci:

Své znalosti sdílím i na LinkedIn. Přidejte se k 2 870 marketérům, kteří z nich již pravidelně těží.