Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Typografie

Typografie je disciplína zabývající se písmem, především jeho správným výběrem, použitím a sazbou. Cílem typografie je zajistit čtenáři snazší čtení, efektivnější vnímání čteného textu a případně i vyloučit možné chyby a nejednoznačnosti plynoucí z více možných zápisů téže věty.

Typografie má samozřejmě své místo i na internetu. Kromě výše zmíněných výhod přináší typografie i lepší dojem uživatele z celého webu. Stránky respektující typografii a její pravidla působí profesionálněji, podobně jako prezentace, jež nemá problémy s gramatikou.

Je však třeba poznamenat, že současné internetové prohlížeče neumožňují aplikovat všechna typografická pravidla, příkladem může být třeba dělení slov, které stále není podporováno. Užší sloupce proto nelze zarovnávat do bloku (což v grafickém návrhu vypadá vždy estetičtěji než pouhé zarovnání na levý praporek) – vznikají tzv. řeky, široké mezery mezi slovy táhnoucí se přes několik řádků.

Podobných příkladů, kdy typografie ovlivňuje dojem návštěvníka a nepřímo i obchodní efektivitu webu, existuje hodně. Kromě zmiňovaného zarovnávání se internetová typografie zabývá například výběrem vhodných fontů a jejich kombinacemi, formátováním odstavců, mezerami, uvozovkami, entitami (speciálními znaky). Do typografie částečně spadá i problematika kompozice.

Užitečné nástroje

  • Jednoznakovky.cz – online nástroj na automatické vložení nedělitelných mezer na správná místa.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

Zprávy posílám cca 8× ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.