Jan Štráfelda - Průvodce internetovými projekty
celá ČR (přes video)  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz

Typografie

Typografie je disciplína zabývající se písmem, především jeho správným výběrem, použitím a sazbou. Cílem typografie je zajistit čtenáři snazší čtení, efektivnější vnímání čteného textu a případně i vyloučit možné chyby a nejednoznačnosti plynoucí z více možných zápisů téže věty.

Typografie má samozřejmě své místo i na internetu. Kromě výše zmíněných výhod přináší typografie i lepší dojem uživatele z celého webu. Stránky respektující typografii a její pravidla působí profesionálněji, podobně jako prezentace, jež nemá problémy s gramatikou.

Je však třeba poznamenat, že současné internetové prohlížeče neumožňují aplikovat všechna typografická pravidla, příkladem může být třeba dělení slov, které stále není podporováno. Užší sloupce proto nelze zarovnávat do bloku (což v grafickém návrhu vypadá vždy estetičtěji než pouhé zarovnání na levý praporek) – vznikají tzv. řeky, široké mezery mezi slovy táhnoucí se přes několik řádků.

Podobných příkladů, kdy typografie ovlivňuje dojem návštěvníka a nepřímo i obchodní efektivitu webu, existuje hodně. Kromě zmiňovaného zarovnávání se internetová typografie zabývá například výběrem vhodných fontů a jejich kombinacemi, formátováním odstavců, mezerami, uvozovkami, entitami (speciálními znaky). Do typografie částečně spadá i problematika kompozice.

Užitečné nástroje

  • Jednoznakovky.cz – online nástroj na automatické vložení nedělitelných mezer na správná místa.

E-book za mail

Získejte podrobný návod Jak na e-mail marketing (52 stran). Více informací.

Žádný spam, jen užitečný obsah. Newsletter posílám cca 8× ročně. Odhlásíte se kdykoliv.

O autorovi

Jsem Jan Štráfelda a působím jako průvodce online projekty. Potřebujete předělat web či e-shop? Nebo posunout internetový marketing? Poradím s obojím. 14 let budování vlastní digitální agentury mě skvěle vyškolilo – a rád se o zkušenosti podělím.

S čím také umím pomoci:

Své znalosti sdílím i na LinkedIn. Přidejte se k 3 004 marketérům, kteří z nich již pravidelně těží.