Jan Štráfelda - Průvodce internetovými projekty
celá ČR (přes video)  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz

Budoucnost SEO a online marketingu ve světě umělé inteligence

Podle studie společnosti NP Digital pokleslo hledání ve vyhledávačích o 40 % při srovnání letošního roku s rokem 2020. Všichni tito lidé samozřejmě umí googlit, ale přesto už dnes raději hledají odpovědi na své otázky v ChatGPT a dalších chatovacích nástrojích poháněných umělou inteligencí. Protože je to pro ně příjemnější a efektivnější. A to ještě tuto novou technologii neadoptovali zdaleka všichni uživatelé internetu.

Umírá SEO konečně?

„SEO je mrtvé,“ říkají lidé téměř po celou dobu existence tohoto oboru. A tyto hlasy zesílí pokaždé, když Google spustí nějaký větší update algoritmu a weby se začnou propadat ve výsledcích vyhledávání. Chápu to jako nutný průvodní jev, jako symptom toho, jak neradi se přizpůsobujeme změnám a rychlému vývoji v oboru.

Teď však přišla umělá inteligence. A zjevně stojíme na prahu obrovských změn, ve všech oborech. Možná už má tedy SEO opravdu namále.

Velké jazykové modely (LLM), jako je ChatGPT, dokážou odpovědět na mnoho otázek lépe a přesněji než současné vyhledávače. Zjišťování informací je navíc přirozenější, uživatel se strojem komunikuje způsobem, na jaký je zvyklý. Jako by si chatoval s přáteli přes WhatsApp či Facebook Messenger. Na nejasnosti nebo další souvislosti se může snadno doptat. A odpověď dostane v kontextu předchozí konverzace.

Proč by tedy měl pokládat dotazy do vyhledávače, jak to dělával dříve?

The Search is over
Tweet Honzy Tichého, který mi s tématem článku pěkně rezonoval.

Digitální svět se dramaticky mění

K napsání tohoto článku mě přivedl kamarád Michal Krutiš, digitální stratég. Hned od představení ChatGPT se společně bavíme o tom, jak generativní LLM modely změní digitální marketing. Michal před pár dny vydal článek Svět vyhledávání se změnil. Vyhledávače pomocí AI upevňují kontrolu nad informacemi a ziskovostí ecommerce firem, který vám určitě doporučuji k přečtení. A to mě přivedlo k rozepsání svého pohledu.

Předpovídání budoucnosti je činnost nevděčná, podobá se věštění ze skleněné koule. Zejména v tak dynamickém oboru, jakým internetový marketing bezpochyby je. Přesto se přede mnou vykresluje poměrně jasný obrázek změn, které nás všechny pravděpodobně zasáhnou. A nebudou se týkat jen optimalizace pro vyhledávače, ale také obsahového marketingu, placené reklamy, email marketingu, customer experience a dalších podoborů digitálního marketingu.

Abychom v tomto světě uspěli, nesmíme se bát hledět do budoucnosti a už nyní mu přizpůsobit své plány a marketingové strategie.

Studie NP Digital
Studii NP Digital zmiňovanou v úvodu článku se mi bohužel nepodařilo dohledat.Počítám, že ji ještě nezveřejnili. Screenshot pochází z neveřejného webináře vysílaného před třemi dny, kde ji zmiňoval Neil Patel, známý americký digitální marketér a influencer.

Co víme už dnes

Na začátek zkusím shrnout trendy, které vnímáme už nyní.

Zero-click searches

Vyhledávače – a zejména Google – se dlouhodobě snaží odpovědět co nejvíce dotazů přímo ve výsledcích vyhledávání. Říká se tomu Zero-click searches. Podle studie společnosti SparkToro z roku 2021 již více než 65 % uživatelů zjistí odpověď na svůj dotaz přímo ve vyhledávači. A tento trend každým dalším rokem sílí. Google rychle přestává být vyhledávačem a stává se „odpovídačem“.

Není to náhoda. Asi jste si všimli, jak se výsledky vyhledávání postupně změnily. Neustále zde přibývají další a další widgetyvybrané úryvky, Knowledge Graph, Direct Answer Box, People Also Ask,... Právě za nimi stojí snaha Googlu obsloužit uživatele přímo ve vyhledávači. Aby tak vůbec neodešel na zdrojový web. Pomáhají mu v tom také strukturovaná data, která si na web sami nasazujeme a pomocí nichž si z daného webu vytáhne potřebné informace (třeba informace o produktech).

Knowledge Graph na Google
Všimněte si, kolik informací zjistíte už z výsledků vyhledávání – popis, věk, datum narození, příbuzní… Další informace, jako jsou filmy či knihy, jsou jednoduše dostupné po kliknutí na záložku.

Už tyto změny vedly k úpadku mnoha webů, které dříve roky žily z levné návštěvnosti z vyhledávačů (typicky weby o počasí). A teď s příchodem AI dostaly vyhledávače další extrémně silný nástroj, jak uživatele ve výsledcích vyhledávání obsloužit.

Bing Chat a Copilot

Vyhledávače samozřejmě chápou rizika existence AI chatů pro své podnikání a umí si dobře spočítat, jak se to projeví na odlivu uživatelů. A proto se přizpůsobují. Nejlépe to má zatím rozehrané Microsoft, který postupně investoval 13 miliard dolarů (dle odhadů) do společnosti OpenAI a spolupracuje s ní na integraci ChatGPT přímo do svého vyhledávače Bing. Už v srpnu 2023 spustil veřejnou verzi pod jménem Bing Chat. Postupně přidal vizuální vyhledávání a v listopadu 2023 celé řešení vylepšil a přejmenoval na Copilot.

Implementace nástroje Copilot na vyhledávači Bing
Copilot nyní najdete na vyhledávači Bing ve druhé záložce. A jeho výstupy se také automaticky zobrazují v pravém sloupci výsledků hledání. Všimněte si relativně nenápadných odkazů na zdroje. A výzvy k dalšímu chatování.

Gemini a AI Overviews

Také Google přišel v březnu 2023 s umělou inteligencí nazvanou Bard, v únoru 2024 ji pak přejmenoval na Gemini. Zároveň Google připravuje integraci Gemini přímo do výsledků vyhledávání. Možná jste zaslechli slovní spojení Search Generative Experience (SGE), kterým tento experiment v Search Labs dlouho nazýval.

Obrázek z konference Google I/O 2024, kde 14. května 2024 oznámili brzké spuštění funkce AI OverviewsBrzké spuštění funkce AI Overviews oznámil Google 14. května 2024 na konferenci Google I/O 2024 Odpovědi jazykového modelu dnes mají podobu modrých, zelených a červených boxů, jejichž obsah je generován v reálném čase právě pomocí Gemini.

Těmto boxům Google říká AI Overviews a podobají se současným boxům Featured Snippets. Stejně jako ony jsou umístěny nad klasickými organickými výsledky hledání, kterým tím ubírají na viditelnosti.

Tyto odpovědi jsou však:

 • Komplexnější – už nejde o pouhé útržky textu s odkazy na cizí weby, ale o rozsáhlejší a souvislejší obsah, často v podobě shrnutí či vysvětlení.
 • Interaktivní – uživatelé zde mohou klást doplňující otázky. AI Overviews tak přinášejí relevantnější a přesnější odpovědi.
 • Lépe personalizované – techniky strojového učení a znalosti historie hledání uživatele Google využívá k lepší personalizaci odpovědi.
 • Multimediální – AI Overviews mohou kombinovat textové odpovědi s obrázky, videi, kartami produktů a dalšími multimediálními prvky, aby poskytly komplexní a vizuálně přitažlivé odpovědi.

A pozor – teď nemluvím o příliš vzdálené budoucnosti. Už nyní probíhá testování AI Overviews na uživatelích v USA, Google od nich nyní sbírá zpětnou vazbu. A samozřejmě vše ladí tak, aby integrace umělé inteligence do výsledků vyhledávání nesnížila jeho tržby z placené reklamy.

Plnohodnotné spuštění AI Overviews všem uživatelům – tedy žádná beta verze, nebo opt-in funkce, ale budeme je mít automaticky ve výsledcích všichni – je plánováno na konec roku 2024. Změny nás tak naplno zasáhnou už za půl roku!

Ukázka AI Overview na Google
Jedna z podob AI Overview, jak ji Google představil v květnu 2024. Testuje jich však celou řadu. Odkazy na zdroje jsou ty tmavě zelené obdélníčky. Zatím jsou vizuálně hodně výrazné. To je pro nás marketéry dobré, lidé na ně klikají. Jestli to tak ovšem zůstane.

AI všude kolem nás

Zároveň umělá inteligence přestává být doménou specializovaných aplikací. Prakticky všechny velké korporace oznámily plány na její integraci do svých aplikací a nástrojů. Dává to samozřejmě smysl, protože takové propojení významně zvyšuje produktivitu uživatelů. Copilot proto už nyní najdeme v prohlížeči Edge, v nástrojích pro vývojáře Power Apps a brzy se s ním setkáme také v sadě office aplikací Microsoft 365.

Gemini už je nyní možné používat na telefonech Android ve formě nezávislé aplikace a připravuje se jeho plná integrace do systému Android. Umělá inteligence se tak postupně dostane k dalším našim datům, například uvidí do našeho kalendáře či mailového účtu. Postupně se tak z ní stane plnohodnotný virtuální asistent, maximálně personalizovaný, kterého budeme mít stále při sobě.

Jiná ukázka AI Overview na Google
Jiná verze AI Overview ze začátku června 2024, jak ji zachytil ve svém článku web SeoForJournalism.com. Odkazů na zdroje zde prý může být až deset. Ale jak vidíte, ztrácí se vazba mezi danou informací a jejím skutečným poskytovatelem.

Co to znamená pro digitální marketing

A teď už trocha toho věštění Emotikon: úsměv Zjednodušeně, nemyslím si, že SEO umře definitivně. Jako vždy se promění a přizpůsobí. Ale podstatně se sníží jeho význam v marketingovém mixu. A to zároveň ovlivní spoustu dalších věcí, které jako marketéři děláme.

Klesne návštěvnost z organického vyhledávání

Tenhle důsledek mi připadá zřejmý. Když chatovací programy, vyhledávače a dokonce i virtuální asistenti dokážou odpovědět většinu našich dotazů, navíc přirozenější formou a v kontextu naší denní životní reality a ještě ke všemu v podobě příjemné konverzace nebo pomocí hlasového hledání, jen málo lidí budou zajímat původní organické výsledky. Kdo by také chtěl přecházet na cizí web, snažit se zde zorientovat v jeho uživatelském rozhraní a pak odpověď na svou otázku lovit v dlouhém a nepřehledném článku.

Zároveň si ale myslím, že pokles návštěvnosti nebude skokový. Bude to nejspíš probíhat jako u jiných změn, návštěvnost z vyhledávačů bude klesat postupně, jak postupně víc a víc lidí změní své chování. A nakonec se organická návštěvnost ustálí na určitém procentu, podstatně nižším než dnes. Jako se to kdysi stalo třeba s katalogy, které fulltextové vyhledávání postupně nahradilo.

Nemyslím si také, že se návštěvnost z přirozeného vyhledávání dostane úplně na nulu. Vždy tu budou uživatelé, kteří budou chtít obsah vytvořený na základě zkušenosti a odbornosti jiných lidí. A také lidmi verifikovaný. Ale velká část dotazů, které dnes vyhledávačům pokládáme, směřuje k hodně obecným informacím.

Pokles návštěvnosti z vyhledávačů se myslím také bude značně lišit podle obsahu a zaměření konkrétního webu. Největší pokles předpokládám u obecnějších frází, u informačních dotazů či u YMYL dotazů.

Naopak transakční dotazy nebo lokální vyhledávání budou pravděpodobně ovlivněny méně. Na druhou stranu, na ty už dnes vyhledávače odpovídají samy velmi dobře (pomocí Shopping Ads, Google My Business profilů v pravém sloupci apod.).

Google My Business profil
Google My Business profil – hodnocení, adresa a další kontakty, průměrná cena jídla, vytíženost, recenze zákazníků, fotografie, dokonce i menu (po kliknutí na tlačítko Nabídka). Kolik lidí ještě potřebuje přejít na web?

Změní se rankující weby a náš přístup k odkazům v SERPu

Weby, které dnes neotřesitelně obsazují první pozice ve výsledcích vyhledávání, si dost možná pohorší. A větší návštěvnost možná získají weby, které se umělá inteligence zrovna rozhodne ocitovat jako zdroj dané informace. Do náplně SEO tak pravděpodobně přibude optimalizace obsahu pro AI Overviews a další AI chatboty. To přináší nové příležitosti těm, kteří se rychle přizpůsobí.

Takové citace se také nejspíš naučíme vnímat jako formu budování značky, protože i když na ně uživatelé nekliknou, budeme alespoň vidět. Stejně, jako už se to dnes učíme v trendu zero-click searches. Známe to ostatně z PPC reklamy, kde většina uživatelů očekává, že lídři v oboru zde budou vidět na prvních místech.

E-book za mail

Získejte podrobný návod Jak na e-mail marketing (52 stran). Více informací.

Žádný spam, jen užitečný obsah. Newsletter posílám cca 8× ročně. Odhlásíte se kdykoliv.

Zvednou se ceny reklamy

Většina z nás weby provozuje proto, že jejich návštěvnost měníme na konverze a poháníme tak svůj byznys. Pokles návštěvnosti z tak zásadního zdroje, jako je organické vyhledávání, tedy budeme muset vykompenzovat zvýšeným nákupem reklamy.

To pravděpodobně vyžene ceny internetové reklamy nahoru. Stejně jako Michal si myslím, že ceny reklamy v mnoha oborech půjdou tak vysoko, že na ně mnozí malí hráči nedosáhnou a budou muset s podnikáním skončit.

Velcí hráči mají v podobných situacích vždy výhody na své straně – mají zdroje na to se přizpůsobit, dokážou dodavatele dotlačit k lepším cenám (vyšší marže z objemu), svému publiku dovedou spíše prodat (větší šíře sortimentu). A také mají postupy a nástroje na to, pracovat s dlouhodobou hodnotou zákazníka, nejen s cenou za konverzi.

Změní se pojetí obsahového marketingu

Bude za těchto okolností vůbec dávat smysl dělat obsahový marketing? Určitě, ale hlavně proto, abychom si udrželi kontakt s potenciálními zákazníky. Abychom se jim připomínali, abychom si je přitáhli blíže, posílili u nich svou důvěryhodnost a zlepšili jejich vnímání naší obchodní značky.

Velmi pravděpodobně přestane dávat smysl tvořit obecný obsah jako zdroj levné návštěvnosti. Předpokládám, že dále bude fungovat hlavně:

 • Obsah, který je pro uživatele extrémně hodnotný.
 • Obsah, který je pokud možno unikátní (nejen v češtině, ale celosvětově, umělá inteligence bez potíží přechází mezi jazyky).
 • Obsah, který jde do hloubky a na dané téma se dovede podívat z více různých úhlů pohledu.
 • Obsah, který odráží osobní zkušenosti a expertízu autora (E-E-A-T).
 • Obsah, který dokážeme dát do širšího kontextu a doplnit odkazy na zdroje a dalšími souvislostmi.
 • Obsah, který komlexně pokrývá dané téma (byť ne nutně v jediném článku).
 • Multimediální obsah (fotografie, audio, video, tabulky, infografiky, ankety a kvízy, interaktivní aplikace na stránce atd.).
 • Obsah, který bude čtivý, čitelný a uživatelsky přívětivý (teď mluvím o formě i o formátování).

V tom všem zatím mají jazykové modely rezervy – a to je naše příležitost. Zejména, když umělou inteligenci využijeme při vytváření takového obsahu. Vytvořit kvalitní obsah nikdy nebylo tak snadné a levné jako dnes. A nemluvím jen o textech, už dnes existují nástroje, které vám článek za pár korun namluví. Nebo ho převedou do formy videa, kde mluví váš avatar.

Ale tvořit takový obsah stále nelze automatizovaně, jen s AI. A samozřejmě to nedovedou zdaleka všichni lidé. Už si nevystačíte s průměrným copywriterem – potřebujete opravdu schopné lidi, kteří umí pracovat s umělou inteligencí, umí ji zapojit do svých procesů, ale zároveň jsou sami tak kreativní a dobří „psavci“, že výsledek dokážou posunout o řád výše. A musí skvěle rozumět vašim návštěvníkům a vašemu oboru podnikání, takže vy jim k tomu musíte připravit dokonalé podklady.

@strafelda se zamýšlí, jak se nástup umělé inteligence, jako je ChatGPT či Copilot, projeví v #SEO, tvorbě obsahu a celkově v digitálním marketingu. Přečtěte si, co nás čeká a jak se připravit: https://www.strafelda.cz/seo-marketing-ve-svete-ai

Větší role uživatelského výzkumu

Budeme-li chtít v blízké budoucnosti uživatele zaujmout obsahem, musí takový obsah dokonale nasednout na jejich potřeby a očekávání, obavy a motivace. Protože v tom jsou chatovací roboti opravdu dobří. Vedení konverzace, na rozdíl od statického pokládání vyhledávacích dotazů, jim poskytuje podstatně širší kontext toho, co aktuálně potřebujeme.

A na skutečné potřeby potenciálních zákazníků musí nasednout nejen obsah, ale celý marketingový mix. Uspějí jen firmy, které své zákazníky skutečně znají. A právě uživatelský výzkum je způsob, jak své uživatele opravdu pochopit. Jak od nich získat potřebná data o tom, co chtějí, co je pálí a jak věci skutečně vnímají.

Orientace na zákazníky, to je trend, který samozřejmě běží už nyní. Už dnes víme, že dlouhodobý úspěch firmy je úzce spojen s tím, jak efektivně dokáže vyhovět potřebám a přáním svých zákazníků. Velké jazykové modely a integrace umělé inteligence však podle mého názoru tento trend značně akcelerují.

Zvýší se význam email marketingu

Dobře, řekněme, že takový geniální obsah dokážeme vytvořit. Ale jak ho k potenciálnímu zákazníkovi doručíme? Přes organic už to půjde jen špatně. Ani sociální sítě už dnes příliš nefungují jako zdroj neplacené návštěvnosti, dosah je třeba si zaplatit. Reklama ve vyhledávačích? Reklamní rozpočty už budou tak jako tak napjaté...

Jasně, ještě přece máme starý osvědčený email marketing. Očekávám tedy stoupající tlak na uživatele, aby se přihlásili k odběru newsletteru. Nebo se registrovali do nějakého rozhraní, jehož součástí bude souhlas se zasíláním e-mailů.

Když si dobře prohlédnete tuto stránku, stejně jako jakoukoliv jinou stránku mého blogu či rozsáhlé encykopedie online marketingu, všimnete si, že je celá nadesignována tak, aby uživatele dovedla k objednávce newsletteru. Na desktopech je to ještě patrnější, celý pravý sloupec jsem věnoval lead magnetu. Je to docela logická taktika – využívám zatím dostupnou návštěvnost z vyhledávačů, abych si do budoucna vytvořil a co nejvíce rozšířil komunitu lidí, které digitální marketing zajímá.

Předpokládám, že umělá inteligence se postupně více a více projeví i v e-mailovém marketingu. Už dnes se využívá k A/B testování e-mailů a jejich částí, k vyhodnocování kampaní apod. Brzy můžeme očekávat třeba mnohem lépe personalizované e-maily. Či dokonce e-maily generované přímo na míru, doručující také obsah vytvářený na míru.

Redefinice strategie podle STDC frameworku

Určitě znáte framework See-Think-Do-Care popisující nákupní cyklus zákazníka. Radí nám, abychom se v SEO, PPC a dalších marketingových kanálech nesoustředili jen na konkurenční fráze z Do fáze, ale snažili se potenciální zákazníky zachytit už mnohem dříve – v Think nebo ještě lépe v See fázi. Tím, že člověku pomáháme projít celým rozhodovacím procesem při nákupu, upevňujeme svou značku a zvyšujeme šance mu na konci úspěšně prodat.

Oblíbená strategie pro fázi See spočívala právě v tvorbě obecnějšího informačního obsahu a jeho důkladné optimalizaci pro vyhledávače. Na tyhle otázky však nyní zodpoví umělá inteligence. A nákup návštěvnosti na takové fráze formou PPC reklamy už samozřejmě finančně nevychází. Tlačí nás to tedy opět zpátky ke konkurenčním frázím Do fáze, které si budeme muset draze kupovat.

Dražší a méně efektivní multichannel marketing

Na nákupní cyklus se můžeme podívat také z pohledu multichannel marketingu. Čím dražší produkty či služby nabízíme, tím déle lidé o nákupu přemýšlejí. Během této doby si vyhledávají informace a posouvají se v nákupním procesu. Před finálním nákupem tak na náš web přijdou nejspíš mnohokrát, z různých marketingových kanálů. Právě to nám dává šanci být člověku užiteční, provést ho rozhodováním a marketingově na něj působit.

Této cestě přes různé kanály říkáme konverzní cesta. SEO typicky bývá na začátku konverzních cest, otevírá je. Poté obvykle navazuje obecnější placená reklama, sociální sítě, pak přichází na řadu remarketing. Uzavírají je většinou vyhledávače zboží, Shopping kampaně a email marketing.

Jak se konverzní cesty promění, když SEO na začátku nebude?

Znám případy několika firem, které špatně vyhdnotily atribuci. Jejich manažeři si v Google Analytics všimli, že konverze jim přinášejí hlavně vyhledávače zboží, PPC reklama a email marketing. Tak předělali marketingový rozpočet, investice do SEO omezili a finance přesnuli jinam. A samozřejmě se to projevilo na dramatickém proklesu prodejů ze všech kanálů.

Značka bude ještě důležitější

Už dávno platí, že investice do budování značky se vrací na mnoha úrovních podnikání. Známost brandu například umožňuje zvýšit cenu za úplně stejný produkt a vymanit se tak z cenových válek s konkurencí.

Z hlediska obsahového marketingu je to pak takové kolečko. Skvělý obsah pomáhá značku budovat. A známost značky zase přitahuje konzumenty takového obsahu. A pomáhá nový obsah doručovat k dalším lidem. Tohle kolečko samozřejmě jako marketéři chceme roztočit co nejvíce.

Myslím si, že existence umělé inteligence zvýší tlak na budování značky. Zejména její autority coby poskytovatale kvalitního obsahu. Buď se na daný obsah zeptám AI a dostanu rychlou a obecnou odpověď. Což mi ve většině případů stačí. A nebo se zeptám člověka či firmy, které v daném tématu považuji za odborníka. Pokud potřebuji hlubší vhled do daného tématu.

Tenhle trend už ostatně také známe, třeba ze současné podoby optimalizace pro vyhledávače. Nedávný únik Search API dokumentace Googlu potvrzuje význam doménové autority pro SEO, tedy souhrnu signálů pro jednotlivá URL v dané doméně. Google také sleduje autorství článku a celé domény, zejména pomocí strukturovaných dat a medailonků autorů na stránce. Už není důležité jen to, jak kvalitní text jsme vytvořili, ale také, kdo ho podepsal a publikoval.

A podle čeho myslíte, že si AI Overviews nebo Copilot vybírají odkazy, které uvedou jako zdroje dané informace? Autorita poskytovatele je tím klíčem.

Stoupne význam optimalizace konverzního poměru

Tento krok mi také připadá logický. Konverzní poměr nám říká, kolik procent návštěvníků se našemu webu podařilo změnit na zákazníky, tj. přimět je k odeslání poptávky či objednávky. Jestliže tedy v blízké budoucnosti očekáváme pokles návštěvnosti a chceme si přitom zachovat stávající počet zákazníků, potřebujeme vyladit náš web tak, aby návštěvníky v zákazníky proměňoval efektivněji. Abychom tak z limitované návštěvnosti získali větší hodnotu.

Ani tohle není nic nového. Optimalizace konverzního poměru je obor, který tu existuje už léta. Nejrůznější A/B testy, definice unikátního prodejního argumentu, práce s citacemi stávajících zákazníků, boj s rozhodovací paralýzou – to všechno nám může pomoci konverzní poměr zvýšit. Zatím však mnohé firmy tyto možnosti ignorovaly a soustředily se spíše na získávání další návštěvnosti. Teď je správný čas tyto rezervy plně využít.

Co si s tím počít

 1. Nezavírejte oči

  Když se o AI bavím se SEO konzultanty nebo s dalšími specialisty, mnoho z nich mi říká, že příchod umělé inteligence na digitálním marketingu vůbec nic nemění. Nanejvýš tak oceňují, jak jim AI nástroje usnadňují práci, třeba že významně zjednodušují tvorbu analýzy klíčových slov. Nebo psaní textů.

  Někteří tak odpovídají proto, že se změnám neumí rychle přizpůsobit. Strach a nejistota se často projevují tím, že nebezpečí ignorujeme. Jiní tak mluví proto, že zkrátka nedohlédnou dost daleko, žijí v zajetí každodenní rutiny a s budoucností si hlavu nelámou. A nebo prostě čekají, jak zareagují ostatní a jestli jim dají instantní a opakovaně ověřený návod (ale tou dobou už jim konkurence nejspíš uteče).

  Nebuďte jako oni a probíhající změny do svých plánů promítněte. Už dnes. A začněte tím, že budete bedlivě sledovat novinky v digitálním marketingu. A také lidi, kteří o změnách přemýšlejí a píší – mrk mrk Emotikon: mrknutí, však chápeš

 2. Upravte svou marketingovou strategii

  Co začít dělat jinak, je už asi nasnadě:

  1. Počítejte s turbulencemi ve vyhledávání a s postupně klesající organickou návštěvností.
  2. Snažte se lépe pochopit své cílové skupiny, zejména pomocí uživatelského výzkumu a hloubkových rozhovorů.
  3. Soustřeďte se na tvorbu unikátního, komplexního a hlubšího obsahu s vysokou hodnotou pro uživatele.
  4. Návratnost takového obsahu už nepočítejte desítkami, ale spíš jednotkami let.
  5. Hledejte způsoby, jak takový obsah propagovat pomocí dalších marketingových kanálů, nejen pomocí SEO.
  6. Snažte se co nejvíce omezit svou závislost na placené reklamě. Jestli už teď balancujete na hraně, nepřežijete.
  7. Budujte svou značku coby autoritu v daném oboru. Kromě tvorby obsahu k tomu využijte i své fanoušky, partnery nebo třeba zpětné odkazy.
  8. Upravte svůj web tak, aby lépe návštěvníky konvertoval v zákazníky.
  9. Upravte svůj web tak, aby obsah, který poskytujete, byl co nejčtivější (velikost písma, strukturování a formátování textu, kotvy do obsahu…).
  10. Upravte svůj web tak, aby efektivněji uživatele vedl k objednávce newsletteru.
  11. Takto získané kontakty využijte k vybudování komunity a co nejširšího publika kolem své značky.
  12. Využijte k tomu i sociální sítě, offline svět a všechny další marketingové kanály, které máte k dispozici.
  13. Důkladně měřte a vyhodnocujte digitální marketing. KPIčka si nastavte hierarchicky, ať vidíte celkový pohled i změny na jednotlivých kanálech.
  14. Hledejte další způsoby, jak umělou inteligenci ve své strategii využít. Některé věci nám sice komplikuje, ale zároveň přináší obrovské příležitosti!

  Když se nad tím zamyslíte, v podstatě žádné z těch 14 doporučení neříká nic nového, že? To mi připadá zajímavé – příchod umělé inteligence ve skutečnosti neznamená revoluci, jen hodně urychluje vývoj věcí, které už tu dlouho jsou. A efektivněji oddělí ty, kteří to dělají dobře, od zbytku. Závod se jen zrychluje a laťka se posouvá ještě více nahoru.

 3. Experimentujte a adaptujte se

  Proměnlivá doba s sebou vždy nese hromadu nejistoty. Svět se mění, takže najednou přestává být přehledný a čitelný. Jako marketéři tedy začínáme pochybovat a obáváme se větších investic. Upřednostňujeme krátkodobé plány před těmi dlouhodobými, nebo ještě raději neděláme vůbec nic. Tohle všechno je normální. A je třeba se tomu postavit.

  Nenechte se paralyzovat tím, že na 100 % nevíte, co bude. A kudy vede ta správná cesta. Zkoušejte hledat to, co vám aktuálně bude fungovat. Jen prostě počítejte s riziky a s nižší životností dané strategie. Efekt pravidelně vyhodnocujte. A když to časem fungovat přestane, buďte pružní v tom, abyste zdroje rychle zaměřili jinam.

Diskutujme

Určitě nejsme s Michalem jediní, kdo nad tématem změn v digitálním marketingu přemýšlí. Víc hlav toho víc ví. Proto by mě zajímalo, co vás při čtení článku napadalo? Budu moc rád za zpětnou vazbu a všechny zajímavé diskuze. Přidejte mi tu komentář, nebo se zapojte do debaty na LinkedIn.

O autorovi

Jsem Jan Štráfelda a působím jako průvodce online projekty. Potřebujete předělat web či e-shop? Nebo posunout internetový marketing? Poradím s obojím. 14 let budování vlastní digitální agentury mě skvěle vyškolilo – a rád se o zkušenosti podělím.

S čím také umím pomoci:

Své znalosti sdílím i na LinkedIn. Přidejte se k 3 004 marketérům, kteří z nich již pravidelně těží.

Komentáře (0)

Přidat nový komentář

Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidání komentáře