Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Skenování stránky

Jako skenování se označuje obvyklý způsob, jakým nově příchozí návštěvníci prohlížejí právě zobrazenou stránku. Webovou stránku, na rozdíl od tištěných textů, letáků či knih, uživatel obvykle nečte a pouze ji v rychlosti přelétne pohledem. Zastaví se pouze na vizuálně nejpoutavějších prvcích, jako jsou fotografie, barevné nadpisy, grafické paletky apod. Teprve pokud ho stránka upoutá, přečte si úvod a pak možná i zbytek textu.

Skenování stránek je také pravděpodobně jednou z příčin bannerové slepoty.

Proč lidé stránku skenují

Pro pochopení, proč lidé stránky místo čtení skenují, je třeba si uvědomit, jakým způsobem se obvykle na webu pohybujeme. Uživatel zapíše dotaz do vyhledávače a pak už jen postupně otvírá výsledky. O každém z nich potřebuje nejprve vědět, zda odpovídají jeho dotazu. Stejně se pak chová i na dalších stránkách, ať už se na ně dostane přes hlavní navigaci, kliknutím na odkaz nebo třeba fulltextovým vyhledáváním – vždy se potřebuje nejprve ujistit, že stránka obsahuje to, co on hledá. Protože na každou stránku přicházíme s nějakým úkolem.

Skenování stránek tedy významně zvyšuje rychlost vyhledání klíčových informací a zároveň funguje jako naše obrana před zahlcením jejich množstvím. Souvisí to také s faktem, že z elektronických médií čteme podstatně pomaleji, než u tištěného textu.

Mám teorii, že to funguje podobně, jako když se za dávných časů člověk rozhlédl po okolním pralese. Nevnímal jemné detaily toho, co vidí. Ale ve chvíli, kdy mozek zaregistroval nebezpečí (predátora, stopu nepřítele…), člověk si to uvědomil. Stejné je to se skenování internetových stránek, nevnímáme obsah textu, ale poznáme, když je pro nás nějaká část přínosná. A pak si ji teprve přečteme.

Heatmapa zobrazující pohyby očí, které zřetelně vytvářejí písmeno F.

Heatmapa zobrazující pohyby očí mnoha návštěvníků stránky, které zřetelně vytvářejí písmeno F.

Jak skenování probíhá

Záznamy z oční kamery ukázaly, že lidé obvykle prohlížejí stránku ve tvaru písmene F. Nejprve udělají rychlý horizontální pohyb očima, tj. podívají se na logo, hlavičku, hlavní nadpis a první dvě věty textu. Pak sjedou očima níže a udělají druhý horizontální pohyb. A pak už pokračují vertikálně po levé části stránky. Záleží to ale na podobě stránky, na mobilním telefonu se pochopitelně chováme trochu jinak.

Tyto poznatky jsou klíčové zejména při návrzích cílových stránek reklamních kampaní. Právě na tato atraktivní místa, kam se všichni automaticky dívají, by měl grafik umístit důležité prvky stránky – název, slogan a obrázek produktu či třeba výzvu k akci.

Jak přizpůsobit stránku skenování

Podoba textů

U textů je důležité zejména jeho strukturování:

Poznámka k posledním dvěma bodům: píšu-li text, řekněme článek, zhruba dvě třetiny času mi zabere jeho ladění. Během něj už nepřibývají nové myšlenky, ale postupně celý text přeformuluji a zestručním. Není výjímkou, že se dostanu na 50 % původního rozsahu. Také si kontroluji, zda mám pointy na začátku (stránky i jednotlivých částí) a teprve poté je vysvětluji a rozvíjím.

„Zbavte se poloviny slov na stránce. A pak se zbavte poloviny toho, co zbylo,“ radí Steve Krug, odborník na použitelnost.

Tweetnout jedním klikem

Grafický návrh

Skenování stránky je třeba přizpůsobi také grafický návrh:

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

 

Zprávy posílám cca 8 × ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.