Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Eye tracking

Eye tracking původně vznikl jako armádní technologie sloužící ke sledování pohybů lidského oka. Snímače dokážou sledovat nejen kam se člověk dívá, ale i jak daleko zaostřil. Vojáci eye tracking využívají především v helmách pro piloty, slouží jim např. k elektronickému zaměřování cílů.

Využití eye trackingu v online marketingu

V oblasti webdesignu se eye tracking objevil poměrně nedávno, ale hned se pro něj našlo několik uplatnění. Používá se třeba v online reklamě, kdy umožňuje porovnat rozmístění jednotlivých inzerátů. Nejužitečnější však bývá při vyhodnocování layoutu (rozložení prvků na stránce), navigace a celkové grafiky. Eye tracking tak umožňuje významně zvýšit použitelnost webu.

Vyhodnocování výsledků

Obvyklým výstupem testování využívajícího eye tracking jsou jakési mapy (anglicky heatmaps), zvýrazňující ta místa na stránce, na která se uživatel díval nejdéle. Screenshot stránky je pak překryt poloprůhledným gradientem v závislosti na délce a opakování pohledu. Obvykle jde o agregovaná data více uživatelů.

Vyhodnotit eye tracking tedy zdánlivě není nijak obtížné – stačí si například všimnout, že některý obrázek přitahuje více pozornosti, než by měl, nebo že navigace naopak zůstává opomíjena. Samozřejmě to však vyžaduje určitou zkušenost, je třeba rozumět návštěvníkům webu, jejich chování a očekávání na konkrétní stránce.

Heat mapa ukazuje, kolik pozornosti upoutává obličej. Stačilo však fotografii vyměnit a natočit tak, aby se dítě dívalo na hlavní slogan a díváme se tam také. V praxi to může znamentat zvýšení efektivity o desítky procent.

Hlavní překážkou pro další rozšíření přístrojů umožňujících eye tracking je zatím vysoká cena. Nciméně ta stále klesá a jsou již k dispizici mobilní přístroje pro eye tracking. Tuto službu také stále častěji nabízejí laboratoře specializované na zlepšování uživatelské přívětivosti webů

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

Zprávy posílám cca 8× ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.