Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Nepřímý linkbuilding

Nepřímý linkbuilding (angl. indirect linkbuilding) je technika budování zpětných odkazů, která se často používá u komerčních webů. Na ně se obvykle příchozí odkazy hůře shánějí. Proč by třeba někdo chtěl odkazovat na služby, které poskytuji? Proto místo, abychom získávali zpětné odkazy na tento komerční web, odkazujeme se na jiný web a z něj teprve na ten komerční.

Jak dělat nepřímý linkbuilding

Proč lidé nechtějí odkazovat

Jsou lidé, kteří ze zásady neodkazují na projekty komerční povahy. Nebo chtějí takový odkaz bohatě zaplatit. Či očekávají jinou protihodnotu, která značně převažuje význam daného odkazu.

Proč odkazy potřebujeme

Odkazy z jiných webů nám pomáhají zvyšovat návštěvnost. Přivádějí návštěvníky z dané stránky ataké zvyšují naše šance v rámci optimalizace pro vyhledávače. Google, Seznam a další internetové vyhledávače totiž podle počtu a kvality odkazů určují umístění ve výsledcích vyhledávání. Tzv. off-page faktory jsou pro ně jedním z nejsilnějších hodnotících signálů.

Jak funguje odkazování

Dříve se hodně používal termín PageRank. Princip je podobný jako u vědeckých citací. Stránka, která na jinou odkazuje, na ni přenáší část své hodnoty. Přenášená hodnota je tím větší, čím větší hodnotu má sama odkazující stránka z hlediska vyhledávače. A také čím méně odkazů se na odkazované stránce nachází.

Takto alespoň bývalo. Dnes už je to ještě o trochu složitější. Záleží i na tématu stránky, umístění odkazu, jeho podobě a mnoha dalších faktorech. Proto dnes spíše než o PageRanku mluvíme o tzv. link juice. Ale základní princip zůstává pořád stejný.

Nemůžete-li získávat odkazy na svůj hlavní web, odkazujte se co nejvíce na weby, které odkazují na vás. Z pohledu vyhledávače je tím posílíte a část této „síly“ dopadne i na váš web. Ideální je samozřejmě získávat odkazy na stránku, ze které kromě vašeho odkazu vede co nejméně odkazů jinam.

Existuje celá řada způsobů, jak uvíést koncept nepřímého linkbuildingu v praxi:

  • Obsahový marketing se z mnoha důvodů dlouhodobě ukazuje jako velmi účinná strategie. Z pohledu nepřímého link buildingu je to myslím snadno pochopitelné. Na kvalitní obsah, který se nesnaží hned prodávat, snáze získáte odkazy. A z něj pak snadno odkážete k sobě. Proto se tolik firem snaží psát alespoň firemní blog, byť většina z nich to zatím nedělá dobře. Nebo využívají weblogy na webech velkých médií.
  • Microsite – malý satelitní web, na kterém poskytnete něco, na co lidé rádi odkážou. Pokud třeba na hlavním webu prodáváte domácí pekárny na chleba, můžete vytvořit microsite s nejlepšími recepty, mapou lidí, kteří se rádi podělí o svůj kvásek adalším obsahem cíleným na podporu komunity.
  • Výměna odkazů – váš vedlejší web si vymění reciproční odkaz s jiným webem a díky nepřímému linkbuildingu z toho těží iváš hlavní web. Není výjimkou, že se tímto způsobem podaří získat cenný odkaz přímo od konkurence.
  • Sociální sítě – spousta webů dávno umožňuje vyplnit u informací o vás odkazy na vaše profily na sociálních sítích. Využijte toho naplno a z profilu se odkažte na svůj hlavní web.

Nevýhody nepřímého linkbuildingu

Pokud jste četli pozorně, je vám to už jasné. Největší nevýhodou nepřímého linkbuildingu je fakt, získaný odkaz je mnohem méně účinný, než kdyby vedl rovnou na komerční web. Vyvažuje to však ono mnohem snažší získávání takových odkazů.

Další zdroje

  • Co je nepřímý linkbuilding? – dnes už poněkud zastaralý článek Marka Prokopa z roku 2005, ve kterém nepřímý linkbuilding představil českému publiku.
Pokud vám článek pomohl, pomozte mi na oplátku vy a nechte mi recenzi.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

Zprávy posílám cca 8× ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.