Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Informační architektura

Informační architektura je obor zabývající se tříděním informací, jejich uspořádáním a vhodným pojmenováním. Úkolem informační architektury je usnadnit zpětné vyhledávání relevantních informací jejich vhodnou organizací, navigací a reprezentací. Proto také nachází informační architektura využití na všech místech, kde se pracuje s větším množstvím informací. Například v knihovnách se informační architektura používala již dlouho před začátkem našeho letopočtu.

Dalším takovým místem je samozřejmě internet. Čím rozsáhlejší web, tím více je informační architektura potřeba. Však také návštěvník přichází na váš web především kvůli obsahu. Pokud se k nim nedokáže dostat rychle a intuitivně, něco je špatně. Znamená to, že přenecháváme tah konkurenci.

Role informační architektury na webu

Jaké jsou hlavní úkoly informační architektury při tvorbě webu?

Je zřejmé, že informační architektura úzce souvisí s dalšími obory tvorby webů. Mluví do podoby, formy a pojmenování textů, čímž se dotýká web copywritinguoptimalizace pro vyhledávače (SEO). Layout a navigace ovlivňují podobu grafického návrhu a tím i design webu. Informační architektura má však blízkou vazbu i na další vlastnosti webu, především na jeho použitelnost. Také důvěryhodnost webu závisí na jeho dobře zpracované informační architektuře.

Několikrát jsem již zmínil navigaci. Ta hraje ve funkčnosti prezentace (a tím i v informační architektuře) zásadní úlohu. Význam fungující navigace stoupá s rozsahem a složitostí webu. V této souvislosti je nejdůležitější pravidlo konzistence navigace – navigace se na všech stránkách musí chovat stejně.

Pro představu, s kolika základními typy navigace na webech pracuje informační architektura:

Navigací však jsou i prosté odkazy v textu. Víte u každého odkazu na svém webu, proč jste ho vytvořili, jaký je jeho úkol a co vám přináší? A naopak, nechybí u některých textů vhodné provázání? I tyto otázky patří k informační architektuře.

Zařazeno v kategorii Informační architektura