Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Dimenze

Termín Dimenze (anglicky dimension) se používá ve webové analytice. Nazývají se tak atributy dat vypisované v prvním sloupci na přehledech v měřících nástrojích, třeba v Google Analytics. Dimenze nám říká, čeho se data týkají. Na rozdíl od metrik, které vyjadřují naměřené hodnoty.

Příklad dimenzí a metrik

Zobrazte si v Google Analytics třeba přehled typů zařízení (Publikum → Mobilní → Přehled). Uvidíte tabulku se třemi řádky: desktop, mobile a tablet. A tyto řádky jsou právě dimenze. Dimenzí může být třeba zdroj, médium, kampaň, jazyk uživatele, vstupní stránka apod. Dimenzí může být také čas.

Metrikami pak budou počty uživatelů, počty návštěv a další sloupce tabulky. Metriky jsou tedy čísla – obvykle součty, průměry apod.

Tip: jako pomůcku si můžete pamatovat, že Google Analytics zobrazuje na výběrech dimenze zeleně a metriky modře.

Řádky tabulky jsou dimenze, sloupce tabulky jsou metriky.

Řádky tabulky jsou dimenze, sloupce tabulky jsou metriky.

Sekundární dimenze

Tím, jak si procházíme v Google Analytics jednotlivé přehledy, měníme si vlastně dimenze, kterými se na data díváme. K těmto tzv. primárním dimenzim (klasickým řádkům tabulky) si můžeme přidat i tzv. sekundární dimenzi. Data tabulky se nám tím rozpadnou na více řádků – kombinace primárních a sekundárních dimenzí.

Například u toho původně třířádkového přehledu Kategorie zařízení si mohu přidat sekundární dimenzi Zdroj a v tabulce pak uvidím řádky:

  • dekstop google
  • desktop seznam
  • desktop newsletter
  • mobile google
  • mobile facebook

Sekundární dimenze se přidává výběrem z paletky Sekundární dimenze, která se zobrazuje nad tabulkou.

Výběr sekundární dimenze Zdroj k primární dimenzi Kategorie zařízení

Výběr sekundární dimenze Zdroj k primární dimenzi Kategorie zařízení. Vidíte, že dimenze jsou zelené.

Vlastní dimenze

Google Analytics také umožňuje vytvořit si dimenze vlastní, tj. přidat datům atributy, které systém ve výchozím stavu nenabízí. Tyto atributy se obvykle týkají:

  • hitů
  • návštěv
  • návštěvníků
  • produktů (pokud máte aktivované měření e-shopu Enhanced Ecommerce)

Více o tom píši na stránce Vlastní dimenze.

Pokud vám článek pomohl, pomozte mi na oplátku vy a nechte mi recenzi.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

Zprávy posílám cca 8× ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.