Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

DHTML

Jako DHTML (dynamické HTML) se označuje užitečné spojení HTML, JavaScriptukaskádových stylů, které zavedl Microsoft v prohlížeči Internet Explorer čtvrté verze v roce 1997. DHTML tedy není samostatným jazykem, jde o soubor nástrojů a postupů kombinující ostatní technologie.

Do té doby byly webové stránky mrtvé, prakticky nijak nereagovaly na aktivitu návštěvníka. DHTML však přineslo rozhraní DOM, tzv. objektový model dokumentu, který umožnil stránky rozpohybovat a zvýšit jejich dynamiku (odtud název DHTML). Konkrétní akce návštěvníka (např. kliknutí na určité místo, přejetí obrázku myší…) náhle mohly stránky proměnit. DHTML tak umožňuje zlepšit pocity uživatele z příjemného rozhraní.

Koncept DHTML později prohloubila technologie AJAX, manipulace se strukturou stránky zjednodušila knihovna jQuery a na to vše navázaly moderní frameworky, jako je Angular, React či Vue.js.

Pokud vám článek pomohl, pomozte mi na oplátku vy a nechte mi recenzi.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

Zprávy posílám cca 8× ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.