Jan Štráfelda - Průvodce internetovými projekty
celá ČR (přes video)  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz

Stavový kód

Stavový kód je součástí odpovědi serveru na požadavek položený prohlížečem nebo jiným HTTP klientem (třeba crawlerem vyhledávače) pomocí HTTP protokolu. Odpověď server posílá také pomocí HTTP protokolu. Stavový kód má vždy podobu trojmístného čísla.

První řádek této odpovědi tvoří právě stavový kód a tzv. stavové hlášení, což je slovní vyjádření stavového kódu v angličtině. Stavový kód a stavové hlášení klientovi říká, jak požadavek dopadl. Po stavovém kódu pak v odpovědi následuje HTTP hlavička.

Příklad stavového kódu a hlášení

HTTP/1.1 200 OK

První řádek odpovědi zobrazuje protokol a jeho verzi, pak následuje stavový kód 200 a stavové hlášení OK. Oboje dohromady prohlížeči či jinému klientovi říká, že server požadovanou stránku nalezl a přikládá ji hned za HTTP hlavičkou.

E-book za mail

Získejte podrobný návod Jak na e-mail marketing (52 stran). Více informací.

Žádný spam, jen užitečný obsah. Newsletter posílám cca 8× ročně. Odhlásíte se kdykoliv.

Varianty stavových kódů

Stavové kódy vždy začínají čísly 1 až 5 a toto číslo určuje typ informace:

 • 1 – informační kód
 • 2 – úspěch
 • 3 – přesměrování
 • 4 – chyba klienta
 • 5 – chyba serveru

Důležité stavové kódy a hlášení

Stavových kódů je dnes stanoveno asi 60, nám marketérům ale stačí znát jich jen dvanáct:

 1. 200 OK

  Server nalezl požadovanou stránku a posílá ji.

 2. 301 Moved Permanently

  Tzv. trvalé přesměrování 301. Tento i všechny další požadavky by měl klient směřovat na jinou adresu.

 3. 302 Found

  Dočasné přesměrování. Nyní je třeba vyžádat si stránku na jiné adrese, ale příště si ji má klient vyžádat zase tady.

 4. 303 See Other

  Toto přesměrování se používá po pracování dat z formulářů odesílaných metodou POST, když je třeba zobrazit výsledek zpracování formuláře uživateli.

 5. 304 Not Modified

  Server tímto informuje, že se od posledního požadavku, jehož datum prohlížeč poslal v žádosti, daná stránka nezměnila a prohlížeč ji tedy může zobrazit z keše.

 6. 307 Temporary Redirect

  Dočasné přesměrování. Nová verze nahrazující 302. Podle vyjádření Google z roku 2016 také předává link juice, stejně jako 301 a 302.

 7. 308 Permanent Redirect

  Novější specifikace permanentního přesměrování, než je 301, která někdy může změnit metodu HTTP requestu na GET. Jinak se 308 chová stejně jako 301, tj. prohlížeč si načte novou stránku a také vyhledávače přenáší link juice z původního odkazu.

 8. 401 Unauthorized

  Pro přístup k dané stránce je potřeba HTTP autentizace. S tou se dnes setkáte hlavně při zobrazovanání vývojové verze nového webu na extranetu dodavatele.

 9. 403 Forbidden

  Server odmítá předat obsah, který si klient žádá. Tento stavový kód se zobrazuje, pokud se klient například snaží zobrazit adresář, ve kterém není definován žádný výchozí soubor.

 10. 404 Not Found

  Požadovaná stránka nebyla nalezena. Je-li server správně nastavený, může s tímto kódem poslat chybovou stránku, kterou pak prohlížeč zobrazí uživateli.místo standardní chyby běžně prohlížečem zobrazované. To rozhodně chceme, protože to zlepšuje uživatelský prožitek.

 11. 410 Gone

  Požadovaná stránka už není nadále dostupná. Na rozdíl od chyby 404, která prohlížeči říká, aby se ptal na danou adresu příště klidně znovu, stavový kód 410 doporučuje požadavky na stejnou adresu již příště neopakovat. Pokud URL vrací chybu 410 u již zaindeované stránky, Google prý sránku z indexu vyhodí mnohem rychleji, než kdyby vracela chybu 404.

 12. 500 Internal Server Error

  Tento kód server vrací, pokud došlo při generování stránky k nějaké chybě a server tuto chybu nesmí zobrazit, aby neusnadnil případnému útočníkovi proniknutí (na rozdíl od vývojového serveru, kde je zobrazování chyb povolené). Problém je třeba identifkovat v logu serveru (je-li server správně nastavený).

 13. 503 Service Unavailable

  Služba je dočasně nedostupná. Buď probíhá údržba, nebo je server přetížený.

Jak zjistím stavový kód

Řešíte-li stavový kód pro jedinou stránku, můžete zkusit vložit odkaz na stránku do některého online nástroje. Mně se osvědčuje třeba HttpStatus.io.

Pokud vás zajímají stavové kódy všech stránek na webu, budete už potřebovat specializovaný program, který funguje jako crawler. Jako je například Screaming Frog nebo Xenu.

O autorovi

Jsem Jan Štráfelda a působím jako průvodce online projekty. Potřebujete předělat web či e-shop? Nebo posunout internetový marketing? Poradím s obojím. 14 let budování vlastní digitální agentury mě skvěle vyškolilo – a rád se o zkušenosti podělím.

S čím také umím pomoci:

Své znalosti sdílím i na LinkedIn. Přidejte se k 2 811 marketérům, kteří z nich již pravidelně těží.