Jan Štráfelda - Průvodce internetovými projekty
celá ČR (přes video)  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz

XHTML

XHTML je zkratka z anglického eXtensible HyperText Markup Language, rozšiřitelný hypertextový jazyk. Označuje se tak moderní značkovací jazyk navržený konsorciem W3C v roce 2000, odvozený od standardu SGML a zároveň od jeho přísnějšího podtypu XML. Tím se XHTML liší od původního, klasického HTML, které je pouze jednou z aplikací SGML.

Jazyk XHTML měl podle původních plánů nahradit jazyk HTML, jehož vývoj byl v té době ukončen verzí HTML 4.01. Nakonec to však dopadlo jinak a jazyk XHTML se stal slepou vývojovou větví, když byl v roce 2014 vystřídán novou verzí HTML, tzv. HTML5.

Odlišnosti XHTML

Z faktu, že XHTML je zároveň aplikací jazyka XML, plynou některé odlišnosti. Například:

  • v hlavičce dokumentu musí být značkadefinicí typu dokumentu (DTD)
  • nutnost deklarace kódování, pokud se liší od UTF-8
  • všechny elementy musí být uzavřené, včetně těch nepárových
  • elementy a atributy se píší malými písmeny
  • atributy musí být zapsány v uvozovkách

Liší se také aplikace kaskádových stylů, u kterých stejně jako u XHTML dokumentů začalo záležet na velikosti písmen.

E-book za mail

Získejte podrobný návod Jak na e-mail marketing (52 stran). Více informací.

Žádný spam, jen užitečný obsah. Newsletter posílám cca 8× ročně. Odhlásíte se kdykoliv.

Verze XHTML

XHTML existuje ve dvou verzích – XHTML 1.0 a XHTML 1.1.

XHTML 1.0

První je XHTML 1.0, která se dělí ještě na tři další varianty:

  • XHTML 1.0 Frameset – varianta pro stránky používající rámy
  • XHTML 1.0 Transitional – varianta, která měla usnadnit přechod na XHTML a nebyla by tolik omezuijící
  • XHTML 1.0 Strict – nejpřísnější varianta, která se nejvíce rozšířila

V praxi se nejlépe osvědčovalo používat k tvorbě webových stránek právě striktní XHTML. Zbylé dvě varianty XHTML 1.0 byly příliš volné, což kladlo, podobně jako u tehdejších starších verzí HTML, velké nároky na disciplínu frontend vývojáře.

XHTML 1.1

V roce 2001 následovala verze XHTML 1.1, která se příliš neliší od varianty XHTML 1.0 Strict, pouze je rozdělena do několika modulů. Nepřinesla však tolik nových výhod a navíc není tolik zpětně kompatibilní se starými prohlížeči, takže se již příliš nerozšířila.

O autorovi

Jsem Jan Štráfelda a působím jako průvodce online projekty. Potřebujete předělat web či e-shop? Nebo posunout internetový marketing? Poradím s obojím. 14 let budování vlastní digitální agentury mě skvěle vyškolilo – a rád se o zkušenosti podělím.

S čím také umím pomoci:

Své znalosti sdílím i na LinkedIn. Přidejte se k 3 004 marketérům, kteří z nich již pravidelně těží.