Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

XHTML

XHTML je zkratka z anglického eXtensible HyperText Markup Language, rozšiřitelný hypertextový jazyk. Označuje se tak moderní značkovací jazyk navržený konsorciem W3C v roce 2000, odvozený od standardu SGML a zároveň od jeho přísnějšího podtypu XML (tím se liší od původního, klasického HTML, které je pouze jednou z aplikací SGML).

Jazyk XHTML měl podle původních plánů nahradit jazyk HTML, jehož vývoj byl v té době ukončen verzí HTML 4.01. Nakonec to však dopadlo jinak a jazyk XHTML se stal slepou vývojovou větví, když byl v roce 2014 vystřídán novou verzí HTML, tzv. HTML5.

Odlišnosti XHTML

Protože XHTML je zároveň aplikací jazyka XML, z čehož plynou některé odlišnosti, například:

Liší se také aplikace kaskádových stylů, u kterých stejně jako u XHTML dokumentů začalo záležet na velikosti písmen.

Verze XHTML

XHTML existuje ve dvou verzích – XHTML 1.0 a XHTML 1.1.

XHTML 1.0

První je XHTML 1.0, která se dělí ještě na tři další varianty:

V praxi se nejlépe osvědčovalo používat k tvorbě webových stránek právě striktní XHTML. Zbylé dvě varianty XHTML 1.0 byly příliš volné, což kladlo, podobně jako u tehdejších starších verzí HTML, velké nároky na disciplínu frontend vývojáře.

XHTML 1.1

V roce 2001 následovala verze XHTML 1.1, která se příliš neliší od varianty XHTML 1.0 Strict, pouze je rozdělena do několika modulů. Nepřinesla však tolik nových výhod a navíc není tolik zpětně kompatibilní se starými prohlížeči, takže se již příliš nerozšířila.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

 

Zprávy posílám cca 8 × ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.