Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

XML

XML je zkratka z anglického eXtensible Markup Language, rozšiřitelný značkovací jazyk. Ve skutečnosti je XML tzv. metajazyk, nadřazený značkovací jazyk, v rámci něhož je možné vytvářet vlastní jazyky (definované pomocí DTD popisu). Takovým jazykem je například XHTML, kombinace XML a HTML.

XML je zajímavý tím, že neobsahuje žádné konkrétní značky (elementy), kdokoliv si tedy může vymyslet vlastní značky, např. <barva>zelená</barva>. To umožňuje velice dobře definovat přesnou strukturu každého XML dokumentu podle aktuální potřeby. XML je tak jakýmsi předělem mezi databázovou strukturou a textovým dokumentem.

XML na rozdíl od známějšího jazyka HTML vůbec neobsahuje informace o způsobu zobrazení, dochází tak k naprostému oddělení formy od obsahu. Díky tomu je XML mnohem flexibilnější, umožňuje vlastní volbu zobrazení každé aplikaci, která s XML dokumentem pracuje. Pokud je přesto potřeba jednotný vzhled, lze ho definovat pomocí speciálních stylesheetů (kaskádové styly nebo XSL), které jsou připojeny v záhlaví XML dokumentu.

XML se dnes používá především pro snadnou výměnu informací (např. výměnu faktur) a komunikaci nezávislou na konkrétní aplikaci či platformě. Hlavními výhodami XML oproti jiným formátům používaným pro přenos informací je jeho nezávislost, standardizace, poměrně malá velikost, podpora národních kódování a jednoduchý převod na jiné formáty.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

Zprávy posílám cca 8× ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.