Jan Štráfelda - Průvodce internetovými projekty
celá ČR (přes video)  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz

HTML atribut

Atributy jsou v jazycích HTML nebo XHTML důležité součásti elementů (značek), u kterých fungují jako parametry nesoucí určité hodnoty. Tím ovlivňují vlastnosti elementů.

HTML atributy se vždy zapisují do prvního tagu (značky) elementu mezi ostré závorky <>. V jazyce XHTML je povinné zapisovat hodnotu atributu do uvozovek, což zvyšuje čitelnost XHTML kódu.

Příklad HTML atributů

Následující kousek HTML kódu vkládá do stránky obrázek:

<img src="logo.gif" width="40" height="60" alt="Logo" class="img">

Vidíme zde celkem pět atributů. Atribut src určuje obrázek a cestu k němu, widthheight určují jeho rozměry, atribut alt nese alternativní textový popisek a konečně atribut class přiřazuje obrázku třídu, přes kterou se mu připojují příslušné kaskádové styly.

E-book za mail

Získejte podrobný návod Jak na e-mail marketing (52 stran). Více informací.

Žádný spam, jen užitečný obsah. Newsletter posílám cca 8× ročně. Odhlásíte se kdykoliv.

Druhy HTML atributů

 1. Povinné atributy

  Atribut doplňuje podstatnou informaci, bez níž nebude HTML element fungovat. Například element form má jako povinný atribut action, který specifikuje, kam se má formulář odeslat (třeba po kliknutí na tlačítko).

 2. Volitelné atributy

  Pokud potřebujeme, můžeme je u elementu použít, ale být tam nemusí. Například parametr start u elementu ol říká, jakým číslem tento číslovaný seznam začíná. Pokud ho neuvedem, začne se od jedničky.

 3. Globální atributy

  Parametry, které lze použít u většiny HTML elementů, jako je například id (unikátní identifikátor HTML elementu na stránce), class (třída HTML elementu, například pro přiřazení externích kaskádových stylů), style (pro zápis kaskádových stylů přímo k elementu), title (titulek elementu, který se v bublině zobrazí po najetí myší nad element) apod.

 4. Atributy událostí

  Navěšují na daný element nějakou JavaScriptovou událost. Například atribut onlick specifikuje, co se má stát po kliknutí myší na daný element. V angličtině se jim také říká event handlers. Zavedlo je HTML verze 4.

 5. Data atributy

  Atributy ve tvarvu data-nazev umožňují uložit k HTML elementu nějaká data, která se pak obvykle čtou pomocí JavaScriptu. Atribut vždy začíná na data- a dále může pokračovat jakkoliv. Data atributy byly zavedeny v HTML5.

 6. Atributy pro mikrodata

  Mikrodata jsou informace čitelné pro roboty vyhledávačů a další stroje, které podle specifikace mikrodat k HTML elementům doplnil tvůrce stránky. Umožňují tak například v textu rozpozant jméno, adresu či povolání osoby, o které text píše.

O autorovi

Jsem Jan Štráfelda a působím jako průvodce online projekty. Potřebujete předělat web či e-shop? Nebo posunout internetový marketing? Poradím s obojím. 14 let budování vlastní digitální agentury mě skvěle vyškolilo – a rád se o zkušenosti podělím.

S čím také umím pomoci:

Své znalosti sdílím i na LinkedIn. Přidejte se k 2 870 marketérům, kteří z nich již pravidelně těží.