Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Imprese

Impresí nazýváme jedno zobrazení banneru, resp. odeslání banneru poté, co reklamní systém obdrží požadavek příslušného serveru. Imprese bývá často nesprávně překládána jako zhlédnutí, což však vytváří klamný pocit, že banner musel být někým shlédnut. Ve skutečnosti se banner mohl zobrazit mimo viditelnou část stránky nebo jej návštěvník ignoroval podle principů bannerové slepoty.

Platíte-li za reklamu na principu Pay Per View, pak si zřejmě rovnou objednáváte přesný počet impresí. V ostatních případech by měl být počet impresí součástí závěrečné zprávy o reklamní kampani. Znalost počtu impresí je nutná k výpočtu míry prokliku, na jejímž základě lze částečně hodnotit úspěšnost jednotlivých bannerových kampaní.

Termín imprese pochází z anglického slova impress, což znamená vtisknout se, vštípit, učinit dojem.

Pokud vám článek pomohl, pomozte mi na oplátku vy a nechte mi recenzi.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

Zprávy posílám cca 8× ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.