Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

Roadmapa

Termín roadmapa (anglicky roadmap) se používá při vývoji internetových aplikací či jiného software, zejména při agilním řízení projektu. Je to vlastně časová osa, na níž jsou vyznačené termíny splnění bloků úkolů, které chceme při vývoji postupně zrealizovat.

K čemu roadmapy slouží

Roadmapa rozhodně není finální zadání. Jde spíše o dokument, který má stručně a přehledně zachytit dlouhodobu vizi projektu a u něhož se předpokládají průběžné změny. Umožňuje udržet v projektu pořádek tím, že si předem rozmyslíme priority a postup vývoje, aby na sebe jednoltivé kroky logicky navazovaly.

Roadmapy také šetří čas na komunikaci. Projektový manager, stakeholdeři, partneři projektu a další zúčastněné osoby na první pohled vidí, co je dále v plánu a kdy přibližně lze danou funkci očekávat. A nemusí se na to vývojářů neustále vyptávat.

Roadmapu navíc obvykle schvalují vývojáři společně s managementem, takže její vytvoření vede ke sjednocení očekávání na obou stranách. 

Nejjednodušší roadmapa

V nejjednodušší podobě může roadmapa vypadat jako tabulka v Google Sheets, ve které má každý měsíc přiděleny například čtyři řádky. Sloupce pak mohou být věnované jednotlivým profesím či týmům – první třeba UX designerům, druhý je pro frontend vývojáře, třetí programátory atd. Do takto vymezených buněk pak zapíšeme, co bude který tým v daném týdnu dělat.

Pokud vám článek pomohl, pomozte mi na oplátku vy a nechte mi recenzi.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

Zprávy posílám cca 8× ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.