Jan Štráfelda - Průvodce internetovými projekty
celá ČR (přes video)  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz

E-learning

E-learning (někdy také online learning) je pojem používaný k označení stále rozšířenějšího pronikání informačních technologií do oblasti vzdělávání. Pod e-learning spadají například nejrůznější multimediální výukové kurzy na CD-ROM či na internetu, videokonference sloužící ke zvyšování vzdělání, virtuální studium s využitím počítače, elektronická komunikace mezi studenty a učiteli a mnoho dalších nástrojů.

Mezi hlavní výhody e-learningu patří především úspora nákladů spojených s cestováním studenta do školy, možnost určit si sám tempo výuky či individuálnější přístup učitele k žákovi. Nevýhodami oproti běžným formám studia jsou vyšší nároky na odpovědnost a samostatnost studenta a z nich vyplývající potřeba jeho dostatečné motivace. Z těchto důvodů se e-learning využívá hlavně v oblasti celoživotního vzdělávání.

Ačkoliv se může zdát, že e-learning najde využití pouze v oblasti distančního vzdělávání jednotlivců, opak je pravdou. E-learning například úspěšně používají mnohé firmy ke školení svých zaměstnanců. Vyplatí se to, zejména pokud jsou vaši zaměstnanci geograficky rozptýleni (typicky obchodní zástupci).

E-learning také umožňuje snížení nákladů na zapojení nových zaměstnanců do pracovního procesu (výhodné zvláště v oborech s vysokou fluktuací, což jsou často společnosti zabývající se informačními technologiemi, tedy firmy vytvářejí optimální prostředí pro e-learning). Z těchto důvodů bývají nejrůznější nástroje e-learningu součástí mnoha větších intranetůextranetů.

E-book za mail

Získejte podrobný návod Jak na e-mail marketing (52 stran). Více informací.

Žádný spam, jen užitečný obsah. Newsletter posílám cca 8× ročně. Odhlásíte se kdykoliv.

O autorovi

Jsem Jan Štráfelda a působím jako průvodce online projekty. Potřebujete předělat web či e-shop? Nebo posunout internetový marketing? Poradím s obojím. 14 let budování vlastní digitální agentury mě skvěle vyškolilo – a rád se o zkušenosti podělím.

S čím také umím pomoci:

Své znalosti sdílím i na LinkedIn. Přidejte se k 2 811 marketérům, kteří z nich již pravidelně těží.