Jan Štráfelda - Průvodce online -projektem
Praha/Mělník  |  776 678 044  |  jan@strafelda.cz  |  Pošlete mi poptávku

E-learning

E-learning (někdy také online learning) je pojem používaný k označení stále rozšířenějšího pronikání informačních technologií do oblasti vzdělávání. Pod e-learning spadají například nejrůznější multimediální výukové kurzy na CD-ROM či na internetu, videokonference sloužící ke zvyšování vzdělání, virtuální studium s využitím počítače, elektronická komunikace mezi studenty a učiteli a mnoho dalších nástrojů.

Mezi hlavní výhody e-learningu patří především úspora nákladů spojených s cestováním studenta do školy, možnost určit si sám tempo výuky či individuálnější přístup učitele k žákovi. Nevýhodami oproti běžným formám studia jsou vyšší nároky na odpovědnost a samostatnost studenta a z nich vyplývající potřeba jeho dostatečné motivace. Z těchto důvodů se e-learning využívá hlavně v oblasti celoživotního vzdělávání.

Ačkoliv se může zdát, že e-learning najde využití pouze v oblasti distančního vzdělávání jednotlivců, opak je pravdou. E-learning například úspěšně používají mnohé firmy ke školení svých zaměstnanců. Vyplatí se to, zejména pokud jsou vaši zaměstnanci geograficky rozptýleni (typicky obchodní zástupci).

E-learning také umožňuje snížení nákladů na zapojení nových zaměstnanců do pracovního procesu (výhodné zvláště v oborech s vysokou fluktuací, což jsou často společnosti zabývající se informačními technologiemi, tedy firmy vytvářejí optimální prostředí pro e-learning). Z těchto důvodů bývají nejrůznější nástroje e-learningu součástí mnoha větších intranetůextranetů.

Pokud vám článek pomohl, pomozte mi na oplátku vy a nechte mi recenzi.

Zaujal jsem vás? Přihlašte se do mailingu a mé další texty už vám neuniknou:

Zprávy posílám cca 8× ročně. Odhlásit se můžete kdykoliv. Více informací.