Konzultace a analýzy

Analýza informační architektury

Analýza informační architektury Úkolem informační architektury je organizace a uspořádávání informací. Zjednodušeně lze říci, že na internetu slouží informační architektura k navrhování co nejintuitivnějšího rozhraní mezi návštěvníkem, obsahem webu a jeho ovládáním.

Více informací o službě…

Zvyšování obchodní efektivity webu

Zvyšování obchodní efektivity webu Každý komerční web má své obchodní cíle. Takovým cílem může být například získání nových zákazníků, přímý prodej produktů či budování značky. Většina webů však těchto cílů dosahuje jen s velkými rezervami. Za daných okolností (rozpočet, investovaný čas zaměstnanců, aktivity konkurence…) by takový web mohl i při malých změnách přinášet výrazně lepší výsledky.

Více informací o službě…

Pořádání výběrových řízení

Pořádání výběrových řízení Výběrové řízení bývá nejlepším způsobem, jak získat kvalitního a přitom levného dodavatele pro realizaci webového projektu. Oslovení dodavatelé jednoduše dílo nacení a vy si pak vybíráte podle navržené ceny, referencí a dalších parametrů. Platí to však jen za předpokladu srozumitelného a jednoznačného zadání a dostatku zkušeností k porovnání kvality jednotlivých nabídek.

Více informací o službě…

Politický marketing online

Politický marketing online Podle údajů ČSÚ za rok 2007 používá počítač více než 60 % obyvatel ČR. Přibližně polovina všech obyvatel nad 16 let patří k pravidelným uživatelům internetu. Internet se tak stává velmi zajímavým kanálem pro získávání voličů. Samozřejmě za předpokladu dobře naplánované strategie propojené s offline kampaní a s realizací profesionály, kteří rozumí internetovým specifikům.

Více informací o službě…